Sociaal bewogen

,,De multinational is het meest doeltreffende instrument om kennis, geld en management van de plaatsen waar ze royaal voorhanden zijn te brengen naar plaatsen waar ze betrekkelijk schaars zijn'', zei Pieter Kuin begin jaren zeventig. Oud-Unilever-bestuurder, voormalig topambtenaar en emeritus-hoogleraar Kuin, die afgelopen woensdag op 94-jarige leeftijd overleed, is altijd ,,een onmiskenbare exponent van de ondernemerswereld'' geweest zoals een weekblad ooit schreef. Tegelijkertijd was hij een sociaal bewogen man, die pleitte voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven.

Kuin werd in 1908 geboren als zoon van een melkcontroleur en promoveerde eind jaren dertig als econoom. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd hij secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken, waardoor hij nauw betrokken was bij de wederopbouw van Nederland. Na een conflict met toenmalig minister Huysmans stapte hij over naar Unilever, waar hij in 1961 lid van de raad van bestuur werd. In 1970 werd hij hoogleraar economie, een functie waarin hij veel publiceerde.

Kuin was lang lid van de SDAP en later PvdA, een lidmaatschap dat hij opzegde na de coup van Nieuw Links. Met de omwenteling in de jaren zestig had Kuin namelijk niet veel op. De maatschappijkritiek noemde hij `nihilistisch' en de aanvallen op de multinationals betitelde hij als het zoeken naar een `zondebok'. Buitenstaanders moesten zich niet met het ondernemingsbestuur bemoeien, want een bedrijf is ,,een leger in oorlog'' dat snel zijn tactiek moet kunnen aanpassen.

Niettemin vond Kuin dat bedrijven zich goed moesten gedragen. Hij werkte als bestuurder van de Internationale Kamer van Koophandel mee aan een gedragscode, pleitte veelvuldig voor sociaal beleid en schreef begin jaren tachtig een scherp rapport over het blunderende bestuur van Ogem.