`Salaris leraar marktconform'

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) zal alles op alles zetten om het salaris van leraren in 2003 `marktconform' te laten stijgen. Tweede-Kamerlid N. Azough (GroenLinks) had de CDA-minister om opheldering gevraagd, nadat bestuurder Rolvink van de Algemene Onderwijsbond in deze krant had gezegd dat de leraren er in 2003 waarschijnlijk in koopkracht op achteruit zullen gaan. Dit komt door kabinetsplannen voor loonmatiging, een maximale stijging van de pensioenpremies en de inflatie. De AOb eist spoedoveleg met de minister over de lerarensalarissen.