Radiofrequenties 1

In NRC Handelsblad van 9 augustus riep Robin Linschoten namens de zittende radiostations de regering op de recente rechterlijke uitspraken over radiofrequenties te negeren.

Medio jaren negentig is besloten de commerciële radiofrequenties opnieuw in te delen en via veiling te verdelen. Dat is ook in regelgeving vastgelegd. Tot nu toe is die veiling uitgebleven en heeft nog geen eerlijke verdeling plaatsgevonden. Inmiddels is het de hoogste tijd om tot herverdeling over te gaan. Hoewel het veilingscenario al geheel was uitgewerkt, heeft het vorige kabinet onder druk van de zittende partijen hun vergunningen voor de zoveelste keer verlengd en de herverdeling opgeschort. Daarmee verwarde het vorige kabinet het algemeen belang met het eigenbelang van de zittende partijen. Linschoten is echter schaamteloos open over hun werkelijke intenties.

Opnieuw wordt het goodwill-argument in stelling gebracht: de huidige partijen zouden hun investeringen vergoed moeten krijgen. Dit moet als gotspe worden gekwalificeerd en is door de rechtbank op 5 juni jl. verworpen in een procedure die de zittende radiostations nota bene zelf zijn begonnen. De huidige zenders hebben al vele jaren kunnen profiteren van het uitstel van de algehele herverdeling. Zij hebben langer dan oorspronkelijk bedoeld geld verdiend met gratis vergunningen, die voor beperkte duur waren verleend.

Veronica is eind 1999 uit HMG gestapt, mede omdat de vergunning van HMG tijdelijk was en de herverdeling aanstaande leek. De vergunning van HMG was daarom allerminst bepalend voor de vergoeding die Veronica voor de aandelen van HMG heeft ontvangen. De stelling dat Veronica haar vergunning verzilverd heeft en nu een nieuwe vergunning wil kopen, is dus onzin. Met hun pleidooi voor de vergelijkende toets, is Linschoten slechts uit op verder uitstel (lees: afstel). De juridische risico's van zo'n toets zijn namelijk evident. Om een vergelijkende toets op te zetten die aan de Europese regels voldoet, moet nog veel (denk)werk worden verricht, wat volgens experts zeker anderhalf jaar zou kosten. Die tijd ontbreekt, omdat de huidige vergunningen deze maand aflopen en niet meer verlengd mogen worden. Ook dat is bevestigd in de recente uitspraak van de rechtbank.