Psychische zorg krijgt carte blanche

De psychische zorg en de verslavingszorg krijgen onbeperkt budget van minister Bomhoff (Volksgezondheid) om de wachttijden in deze sector terug te dringen.

Zo'n 77.000 mensen staan op een wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg. De laatste jaren zijn de wachttijden, die kunnen oplopen tot negen maanden, verder gestegen. Vaak komt dat doordat het budget bij een bepaalde instelling al voor het einde van het jaar op is. Bomhoff wil dat alle patiënten die een indicatie hebben, binnen een aanvaardbare tijd psychische zorg of verslavingszorg krijgen, ongeacht of een instelling daarvoor de financiële middelen heeft. Dat bevestigde een woordvoerder van Volksgezondheid vanmorgen.

De LPF-bewindsman honoreert hiermee de afspraak die zijn voorgangers op het departement, Borst en Vliegenthart, vorig jaar hebben gemaakt met GGZ-Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars. Bomhoff wijst tevens naar het regeringsprogramma dat de coalitiepartners, VVD, LPF en CDA deze zomer overeenkwamen. Daarin staat dat de wachtlijsten moeten worden teruggedrongen en dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben.

Hoe Bomhoff, nu het kabinet met financiële tegenvallers kampt, het extra geld denkt te vinden om het terugdringen van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg te kunnen betalen, wordt duidelijk bij de presentatie van de Rijksbegroting over volgend jaar, aldus een woordvoerder.

De regel geldt voor alle sectoren in de geestelijke gezondheidszorg: de algemene psychiatrische ziekenhuizen, RIAGG's, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen en instellingen voor beschermd wonen. Ook vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten die via een RIAGG werken kunnen er gebruik van maken.

De Federatie Opvang, de koepelorganisatie voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, wil dat de minister ook meer geld beschikbaar stelt voor de maatschappelijke opvang. Uit hun gisteren verschenen jaarverslag over 2001 blijkt dat het aantal dak- en thuislozen vorig jaar (82.000) met 11 procent is gestegen ten opzichte van 2002 (71.000). Volgens directeur I. Smit van de Federatie neemt met name het aantal dakloze mannen, die zowel verslaafd zijn als psychische, psychosociale en medische problemen hebben, toe – met 19 procent in vergelijking met 2000. De Federatie zegt dat in 2000 bijna de helft van de instellingen (48 procent) geen sluitende exploitatie had. Vorig jaar liep dat aantal op tot tweederde. Smit zegt dat de 500 voorzieningen in de dak- en thuislozenzorg het werk met de huidige financiële middelen niet meer aan te kunnen.