Ook Republikeinen vallen president af

Steeds meer toonaangevende Republikeinen sluiten zich aan bij de groeiende groep Amerikanen die kritiek hebben op de plannen van de regering Bush voor een aanval op Irak.

Verschillende invloedrijke Republieken, onder wie oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger en Brent Scowcroft, de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur in de regering van de vader van Bush, hebben de afgelopen dagen hun zorgen uitgesproken over de gevolgen van zo'n aanval. Hoewel zij, net als de meeste Republikeinen, vinden dat de val van de Iraakse leider Saddam Hussein op de lange termijn gewenst is, wijzen zij op de gevaren van een overhaaste aanval die onvoldoende rekening houdt met de gevoelens van de Amerikaanse bondgenoten en het behoud van duurzame stabiliteit in het Midden-Oosten.

Zij delen bovendien de mening van andere critici dat Washington tot dusver nog niet heeft aangetoond waarom een aanval op Irak op dit moment noodzakelijk is. Een anonieme, hoge functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt vandaag in The New York Times: ,,Onder degenen die de invasie niet als een geloofsartikel beschouwen, bestaat het gevoel dat we goed moeten nadenken wat er daarna komt.''

Het groeiend verzet onder de Republikeinen is opmerkelijk omdat zij zich tot voor kort vrijwel unaniem achter de aanvalsplannen van president Bush schaarden. Bush, die al langer dreigt met een aanval op Irak, heeft dat land bestempeld als deel van een terroristische `As van het Kwaad', samen met Iran en Noord-Korea.

Volgens Washington maakt het regime van Saddam zich schuldig aan de productie van massavernietigingswapens. Maar hoorzittingen van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen hebben vorige maand opnieuw uitgewezen dat daarvoor geen bewijzen bestaan.

Kissinger en Scowcroft hebben in afzonderlijke artikelen in de Amerikaanse media gezegd dat de VS pas tot een aanval op Irak moeten overgaan wanneer zij zich er voldoende van hebben vergewist wat de gevolgen zijn en of Amerika in staat is daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Scowcroft, die voorafgaand aan de Golfoorlog een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verwerven van internationale steun tegen Irak, waarschuwt in een artikel in The Wall Street Journal dat wanneer een aanval op Irak op korte termijn plaats heeft, de oorlog tegen het terrorisme gevaar loopt. ,,Het zal de internationale antiterrorismecampagne die wij op poten hebben gezet serieus in gevaar brengen, zo niet te niet doen'', schrijft Scowcroft. Hij vreest dat Irak dan mogelijk zal worden verleid tot een biologische aanval op Israël.

Kissinger schrijft in The Washington Post dat een aanval op Irak beoordeeld zal worden aan de hand van ,,de manier waarop de afloop van de militaire operatie politiek zal worden aangepakt''. Een aanval is alleen het overwegen waard, aldus Kissinger, als Amerika bereid is de gevolgen daarvan onder ogen te zien. (NYT, Reuters)

Scowcroft: pagina 7