OM onderzoekt fraude bij acht bouwprojecten

Het openbaar ministerie onderzoekt acht bouwprojecten die het als exemplarisch beschouwt voor de bouwfraude in Nederland. Dat heeft het OM gisteren bekendgemaakt.

Bij de acht bouwprojecten die justitie onderzoekt, zijn volgens het OM tientallen aannemers betrokken. Verder onderzoekt de rijksrecherche vier gevallen van omkoping van ambtenaren. Ook bekijkt zij of er nog tien andere omkopingsgevallen zijn geweest. Eerder was al duidelijk dat zich onder de verdachte ambtenaren ten minste drie werknemers van Verkeer en Waterstaat bevinden.

Behalve justitie doen ook een parlementaire enquêtecommissie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit onderzoek naar de bouwsector. Het strafrechtelijk onderzoek naar de bouwfraude richt zich op de verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, het overtreden van de (oude) Wet economische mededinging, belastingmisdrijven, omkoping en ambtelijke corruptie.

Topambtenaren van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben eind jaren tachtig geheime informatie over nieuw aan te leggen bouwlocaties aan aannemers doorgegeven. Dat zegt oud-bestuurslid van werkgeversorganisatie AVBB, A. Terlingen, vanavond in het tv-programma Zembla. De bouwers kochten daarna op grote schaal deze percelen op. s gevolg daarvan hebben huiseigenaren te veel betaald voor hun nieuwbouwwoningen.

Terlingen heeft over het lekken van de topambtenaren een verklaring afgelegd tegenover de parlementaire enquêtecommissie die op dit moment de bouwnijverheid onderzoekt. Ook heeft hij de commissie namen van betrokken ambtenaren gemeld.

In het televisieprogramma worden ook notulen van Rijkswaterstaat openbaar gemaakt, waaruit zou blijken dat ambtenaren met de bouwbedrijven Koninklijke Wessels Stevin en VGW afspraken maakten over een bouwproject aan de snelweg A10 in Amsterdam. De ambtenaren besloten de bouw. tegen de Europese regels in, niet openbaar maar onderhands aan te besteden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontkent dat bij dit bouwproject iets onwettigs is gebeurd. Volgens Terlingen is de top van het ministerie al jarenlang op de hoogte van de bouwfraude.

www.nrc.nl: dossier Bouwfraude