Nawijn

In het bericht Site minister Nawijn `tijdelijk' uit de lucht (donderdag 15 augustus, pagina 3) staat dat minister Nawijn ,,veel waarde hecht aan feitelijke onjuistheden.'' Dat moet zijn: ,,Nawijn hecht veel waarde aan feitelijke juistheden.''