Detachering zet zekerheid baan op spel

Werknemers in vaste dienst van een detacheringsbedrijf, zoals ICT'ers, kunnen makkelijker worden ontslagen als er voor hen geen werk meer is. Dat is volgens CNV Dienstenbond het gevolg van de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die bepaalde gisteren dat automatiseerder CMG 118 werknemers mag ontslaan als ware het een uitzendbureau.

CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten hadden een kort geding aangespannen tegen het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Groningen, dat het collectieve ontslag van CMG had goedgekeurd. CMG beroept zich daarbij op een uitzonderingsbepaling binnen het ontslagrecht, die tot nu toe uitsluitend gold voor uitzendbureaus. Uitzenders hoeven daardoor geen ontslagvergunning aan te vragen als ze geen werk hebben voor hun werknemers, zelfs als ze die in vaste dienst hebben.

Volgens hoogleraar sociaal recht G. Heerma van Voss van de Universiteit Leiden heeft de uitspraak van de rechter ,,vergaande consequenties'' voor de rechten van vooral oudere werknemers in vaste dienst die regelmatig worden gedetacheerd bij een ander bedrijf werken. ,,Dat geldt bijvoorbeeld voor ICT'ers, maar als de definitie van een detacheerder wordt opgerekt, kan dat ook gaan gelden voor accountants en andere dienstverleners. De rechtsbescherming van werknemers wordt hiermee aangetast.''

CMG voert aan dat het zijn werknemers, die vaak op projectbasis bij andere bedrijven werken, wel degelijk detacheert, en dat de werknemers daarbij onder het gezag vallen van de opdrachtgever. Dat laatste is een voorwaarde om onder de uitzonderingsbepaling te vallen.

De vakbonden vechten de beslissing van het CWI en de rechtbank aan, omdat CMG volgens hen niet detacheert. De werknemers werken er in de regel op projectbasis, en vallen daarbij onder het gezag van CMG zelf, stellen zij. Bovendien is uitzenden geen kernactiviteit van het softwarebedrijf, wat een andere voorwaarde is om onder de uitzonderingsbepaling te vallen.

Ook volgens woordvoerder J. Koops van de koepel van uitzendbedrijven ABU is deze uitspraak ,,absoluut nieuw'' en ,,heel erg interessant'' voor uitzendbureaus en voor detacheerders. ,,Ik denk niet dat CMG zich ervan bewust is dat ze daarmee ook onder de wetgeving voor uitzendbedrijven vallen, waardoor niet zij maar de opdrachtgever bepaalt hoeveel hun werknemers verdienen.

,,Bovendien maakten detacheerders tot nu toe geen gebruik van de uitzonderingsbepaling. Zij zien zichzelf als dienstverlener, niet als arbeidsbemiddelaar.''

De vakbonden gaan tegen de uitspraak in hoger beroep.