Demografische ramp in Bulgarije

In heel Oost-Europa heerst een demografische crisis, maar die in Bulgarije is geen crisis maar een ramp. Dat is gisteren in Sofia gezegd op grond van gegevens van het Europese statistische bureau Eurostat. In 2001 nam de bevolking af met 2,7 procent. Sinds 1989 is de bevolking met negen procent geslonken, tot 7.893.000 zielen. Het gemiddelde gezin telt nog maar één kind. Maar erger nog dan het gedaalde geboortecijfer is de emigratie als demografische factor: sinds 1989 zijn 700.000 jongeren uit Bulgarije vertrokken en acht procent wil ook nog weg. Een rol speelt het onvermogen de hervormingen in de gezondheidszorg te voltooien. Veel zieken moeten betalen voor hun behandeling en hebben daar het geld niet voor. De bevolking vergrijst snel: bejaarden maken inmiddels dertig procent van de bevolking uit en de gemiddelde leeftijd is nu 40,1 jaar.