Bankpensioenfonds extra in aandelen

Het pensioenfonds van ABN Amro heeft de afgelopen maanden, tegen de koersdaling op de beurzen in, aandelen bijgekocht. Dat heeft een woordvoerder van de bank vanochtend gezegd.

Het pensioenfonds zet daarmee het beleid voort dat medio vorig jaar is uitgestippeld om een groter percentage van het vermogen van 5,5 miljard euro (stand begin dit jaar) in aandelen te beleggen. Door aandelen te blijven kopen, wijkt het fonds af van het beleid van diverse andere grote pensioenfondsen van individuele ondernemingen, zoals TPG en KPN, die uit angst voor verdere koersverliezen hun risico's op aandelen juist scherp hebben gereduceerd.

Vorig jaar kocht het ABN Amro Pensioenfonds in een toen ook al neergaande markt per saldo voor bijna 1 miljard euro extra aandelen en tilde het percentage aandelen van 34 naar 42 procent. Dat is de bovenkant van de bandbreedte voor aandelenbeleggingen bij het fonds.

De extra beleggingen speelden een hoofdrol in de daling van het rendement van het fonds naar minus 4,1 procent, 1,3 procentpunt slechter dan het doorsnee Nederlandse pensioenfonds. Op zijn aandelenbeleggingen leed het fonds vorig jaar ruim 18 procent verlies. Dit jaar zijn de beurskoersen tot nu toe eenderde gedaald.

Door de verslechterde financiële positie van het fonds moet ABN Amro sinds het eerste kwartaal weer pensioenpremie betalen. Dat kost de bank ongeveer 60 miljoen euro per kwartaal. Eind 2001 was de verhouding tussen het belegd vermogen en de pensioenverplichtingen 113 procent, een daling van 20 procentpunt ten opzichte van eind 2000. Een percentage van 100 is minimaal vereist.