Wijs besluit Fourtou

Augustus blijkt geen vakantiemaand te zijn voor Jean-René Fourtou, de nieuwe topman van Vivendi. Hij heeft er verstandig aan gedaan in juli een lening van 1miljard euro af te sluiten om het krap bij kas zittende conglomeraat vooruit te helpen tot er een structurele oplossing gevonden was. Maar volgens een insider heeft het Vivendi slechts vijf weken gekost de aan de lening verbonden voorwaarden te schenden. Eens te meer vliegt het onbestuurbare financiële gedrocht van zijn voorganger uit de bocht.

De termen van de leenovereenkomst waren behoorlijk zwaar en Vivendi lijkt ze om een goede reden te hebben overtreden. De zeven crediteuren die het concern in juli te hulp schoten, hebben aan hun steun de voorwaarde verbonden dat de financiële vooruitzichten van Vivendi niet zouden veranderen. Maar tegelijkertijd huurde Fourtou Ernst & Young als nieuw accountantskantoor in om de boeken na te pluizen en na te gaan of het oude bewind geen boobytraps had achtergelaten.

Naar verluidt kwam Ernst & Young tot de slotsom dat Vivendi redelijk gezond was. In de gisteren gepubliceerde resultaten zit een afschrijving van 11 miljard euro, die in hoge mate heeft bijgedragen aan het verlies van 12,3 miljard euro over het eerste halfjaar. Maar het echte probleem is het oordeel van de accountants dat de filmdivisie Universal Studios te veel filmproductiekosten als bezitting op de balans heeft gezet. Het terugbrengen van deze kosten in de winst- en verliesrekening heeft een bescheiden negatieve uitwerking op de winst. Maar dat was voldoende om de banken tot actie te bewegen.

De prijs voor steun van de banken is tweeledig. Fourtou heeft de bekendmaking van het afstoten van bedrijfsonderdelen moeten vervroegen. Verder heeft hij zijn hoop moeten laten varen dat hij zou kunnen volstaan met minimale belangenverkopen om het hoofd boven water te houden.

Het besluit om uitgever Houghton Mifflin te verkopen is slechts een begin.

Zelfs als de uitgever Vivendi het gehoopte bedrag van tien- tot elfmaal de winst vóór rente en belastingen oplevert – meer dan Vivendi een jaar geleden moest betalen – zal het hele verkoopprogramma de opoffering van nog meer grote bezittingen vergen.

De beursgang van het Franse Canal Plus en de verkoop van het Italiaanse Telepiu brengen wellicht ieder 1 tot 1,5 miljard euro aan cash op. Daarna kan er misschien 4 miljard euro worden binnengehaald voor de overige uitgeversbelangen, 1,5 miljard euro voor de themaparken en een onbekend bedrag voor de Amerikaanse entertainmentactiviteiten. Gezien de toestand op de telecommarkt voelen Vivendi en zijn adviseurs er op dit moment niet veel voor Cegetel te koop aan te bieden.

Fourtou heeft een wijs besluit genomen door een snelle en kordate bekendmaking over belangenverkopen niet uit de weg te gaan. Maar het is overduidelijk dat hij zijn op hol geslagen paard nog niet onder controle heeft.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.