`Pensioenfonds schendt grondwet'

Het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen maakt zich schuldig aan discriminatie door partners van pastores die niet kerkelijk zijn getrouwd, uit te sluiten van een partnerpensioen of een nabestaandenpensioenvoorziening. Dat blijkt uit een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in Utrecht. Het pensioenfonds verstrekt de voorzieningen niet aan priesters, diakens en pastoraal werkers die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of een samenlevingscontract hebben gesloten. De Rooms-Katholieke Kerk verbiedt dergelijke samenlevingsvormen.