LPF beter af zonder leden

Scheidend LPF-leider Mat Herben is `niet gelukkig' met de subsidieregels voor politieke partijen. Volgens Herben zorgen die er voor dat de LPF met een `normale partijstructuur' moet werken om faciliteiten te krijgen. Dat is strijdig met zijn wens om de LPF te vrijwaren van leden die via inspraak invloed kunnen uitoefenen. ,,Een klassieke structuur met leden'' leidt volgens Herben tot een partij met `partijbaronnen'. ,,Dat verkalkt weer'', zei hij gisteren in het tv-programma Netwerk.

Het was de eerste keer dat Herben in de publiciteit trad sinds hij vorige week vanaf zijn vakantieadres meldde dat hij opstapt als fractievoorzitter van de LPF. Volgens Herben heeft hij zijn vrouw beloofd dat zijn optreden gisteren het laatste interview is.

Hij herhaalde dat vermoeidheid zijn reden is om op te stappen, nadat hij de kabinetsformatie tot het einde had volgehouden en volbracht. ,,Waarom zou ik nu nog een paar maanden op de toppen van mijn tenen gaan lopen, terwijl kennelijk mensen staan te trappelen om het over te nemen,'' aldus Herben. ,,Dat was drie, vier maanden geleden dus niet het geval.''

Herben reageert daarmee op de kritiek die fractieleden van de LPF op zijn leiderschap uitoefenden tijdens zijn vakantie, in de laatste dagen voor zijn aftreden. Volgens Herben is die kritiek door de media verdraaid. De onvrede over hem die klonk van leden in het land (,,in de achterban zoals dat dan heet'') en van regiocoördinatoren van de LPF noemt hij ,,ongepast''. Volgens Herben hadden zij ,,geen mandaat om zich hierover te uiten.''

Momenteel is vastgoedhandelaar Ed Maas met de regiocoördinatoren bezig een partijstructuur voor de LPF in te richten. Herben ziet als voorbeeld voor een partijstructuur Forza Italia van de Italiaanse premier Berlusconi, zegt hij. ,,Met alleen mensen die voortdurend helpen, adviseren, meelepen.'