Israël wapent burgers tegen oorlog Irak

In Israël groeit de bezorgdheid over de gevolgen van een mogelijke oorlog met Irak. Maar de val van Saddam Hussein zou Israël wel goed uitkomen

Een vloedgolf van waarschuwingen over de gevolgen van een mogelijke Amerikaanse aanval op Irak maakt de Israëliërs steeds zenuwachtiger. Het paniekscenario van vóór het uitbreken van de Golfoorlog in 1991 lijkt zich te herhalen. En dit keer zijn de berichten nog ernstiger en is de verwarring groter. De autoriteiten houden ernstig rekening met biologische en chemische oorlogvoering. De bevolking wordt zelfs gewaarschuwd voor nucleaire straling.

In militaire kringen wordt gespeculeerd dat Irak bij het uitbreken van een oorlog Israëlische atoominstallaties zal aanvallen. Dat kan de atoomreactor bij Dimona zijn of nucleaire installaties op andere plaatsen in het land. Of zou Irak over een `vuile bom' beschikken? Dat de militaire leiding zich zorgen maakt over een van deze eventualiteiten kan worden opgemaakt uit het feit dat bij de gasmaskers die worden verstrekt jodiumpillen worden toegevoegd. Deze pillen versterken de werking van de schildklier, waardoor de weerstand van het lichaam tegen radioactievestraling groter wordt.

Artsen zijn van mening dat jodiumpillen het best tien dagen voor blootstelling aan radioactievestraling kunnen worden ingenomen. Het slikken van deze pillen kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben, maar is volgens artsen toch aan te bevelen.

Volgens specialisten moet Israël er rekening mee houden dat de Iraakse president Saddam Hussein biologische en chemische wapens zal inzetten als hij door een Amerikaanse aanval met de rug tegen de muur komt te staan. Gedacht wordt aan met pokkenvirus geladen raketkoppen. Ook Palestijnse terroristische organisaties zouden het pokkenvirus kunnen verspreiden. Desondanks heeft het Israëlische ministerie van Gezondheidszaken een aanbeveling naast zich neergelegd van een speciale commissie om de bevolking tegen pokken in te enten. Uit protest daartegen heeft het hoofd van deze commissie van deskundigen op het gebied van biologische oorlogsvoering, professor Aryeh Eldad, zijn functie neergelegd. In eerste instantie worden wel 60.000 militairen en leden van reddingsploegen tegen pokken ingeënt.

Uit de berichtgeving in de pers blijkt dat op hoog niveau verwarring heerst over de te volgen koers. De gasmaskers die voor het uitbreken van de oorlog in 1991 werden verstrekt, blijken niet meer aan de eisen te voldoen. Ze moeten worden verbeterd of vervangen.

Op verschillende plaatsen in Israël zijn Arrow-antiraketwapens en radarinstallaties in staat van paraatheid gebracht. De Arrow-raketten zouden inkomende Iraakse Scud-raketten moeten onderscheppen. Wegens de grote hitte die vrijkomt als een Scud-raket door de atmosfeer aan zijn afdaling begint, twijfelden specialisten in 1991 aan de technische mogelijkheden van Irak om in raketkoppen biologische of chemische wapens op Israël af te vuren. Deze wapens zouden door de hitte hun effectiviteit verliezen. Dergelijke wapens kunnen wel worden vervoerd in Iraakse gevechtsvliegtuigen die over Jordanië Israël in betrekkelijk korte tijd kunnen bereiken. Israël zal volgens een Amerikaanse inschatting met atoomwapens terugslaan indien Irak niet-conventionele wapens inzet die onder de Israëlische burgerbevolking veel slachtoffers maken.

Premier Ariel Sharon bracht deze week een bezoek aan de Israëlische luchtmacht, waarvan in de media uitgebreid verslag is gedaan zodat ook Bagdad er kennis van heeft kunnen nemen. De luchtmacht-top presenteerde Sharon uitgewerkte plannen om Irak aan te vallen indien Saddam Hussein Israël opnieuw onder vuur neemt. Onder zware Amerikaanse druk zag Israël er in 1991 van af de Scud-raketinstallaties in Irak aan te vallen. Sharon heeft de VS volgens de Israëlische krant Ha'aretz nu laten weten dat Israël een Iraakse provocatie zal beantwoorden.

In 1991 zou een Israëlische tegenaanval de Arabische coalitie tegen Irak uiteen hebben kunnen drijven. Aangezien de VS vast besloten zijn ook zonder Arabische bondgenoten Irak aan te pakken, komt dit argument te vervallen. Volgens een militaire commentator zou Israël zelfs tot een preventieve aanval tegen Irak kunnen overgaan, indien het Israëlische opperbevel over informatie beschikt over een op handen zijnde Iraakse aanval.

Israëlische leiders en commentatoren denken dat de val van Saddam Hussein voor Israël zowel tactische als strategische winst oplevert in de oorlog tegen de Palestijnen en bovendien Israëls militaire overwicht op de Arabische legers in het Midden-Oosten vergroot.

Volgens Israëlische media zal Israël tien dagen voor een Amerikaanse aanval tegen Irak worden gewaarschuwd.