Heinsbroek dwars bij radiofrequenties

Minister Heinsbroek (Economische Zaken) wil de afspraak in het regeerakkoord over de veiling van radiofrequenties wijzigen. Maar zijn voorstel stuit zowel binnen het kabinet als in de Tweede Kamer op verzet van CDA en Heinsbroeks eigen partij, de LPF.

Uit stukken voor het kabinetsberaad van morgen blijkt dat Heinsbroek geen andere mogelijkheid ziet dan de FM-frequenties halverwege de volgende maand te veilen. Hij baseert zich daarbij vooral op juridische adviezen van de landsadvocaat en zijn eigen ambtenaren.

Maar volgens het regeerakkoord tussen CDA, LPF en VVD moeten de frequenties ,,door middel van een vergelijkende toets worden verdeeld, waarbij een financieel bod een belangrijke component is''.

Deze afspraak is een compromis tussen de drie regeringspartijen. Het vorige kabinet was er niet in geslaagd de zaak tot een goed einde te brengen.

Zenders als Sky Radio en Radio 538 hebben eerder fel geprotesteerd tegen de aanpak. Zij wijzen de veiling af omdat ze vrezen tientallen miljoenen euro's te moeten betalen om hun huidige frequenties te kunnen houden.

De rechtbank in Rotterdam verwees in een door Veronica aangespannen zaak het plan om een verdeling na ,,een vergelijkende toets'' te organiseren naar de prullenbak. Voor de stations die nog niet over een frequentie beschikken was dit een stevige overwinning. Een gewone veiling biedt hun een grotere kans op toewijzing.

In zijn voorstel houdt Heinsbroek zijn collega-ministers voor dat weliswaar getracht kan worden om het regeerakkoord uit te voeren op dit punt ,,maar daar kleven grote juridische risico's aan''. Hij vervolgt: ,,Daarnaast blijkt deze mogelijkheid praktisch vrijwel onuitvoerbaar is''. Heinsbroek trekt dan de conclusie dat de uitspraak van de rechter ,,onverkort dient te worden gevolgd''.

Bij de veiling zullen tien zogenoemde landelijke FM-pakketten worden samengesteld en drie hiervan zijn speciaal bedoeld voor Nederlandstalige muziek, voor klassieke muziek en voor nieuwsuitzendingen.

Een voorwaarde is verder dat één partij slechts een van de zeven vrije pakketten kan bemachtigen, plus maximaal een van de drie met de voor een geselecteerd publiek gemaakte uitzendingen.