`Filippijnse CPP heeft geen geld'

Nederland heeft de tegoeden van de vanuit Utrecht opererende Communistische Partij van de Filippijnen (CPP) bevroren. De beweging is verbijsterd.

,,We hebben tal van verontruste telefoontjes gehad'', vertelt Luis Jalandani, voorzitter van het onderhandelingscomité van het Nationale Democratische Front (NFP), waarvan de CPP de belangrijkste vertegenwoordiger is. De beweging voert al jarenlang vanuit Nederland vredesonderhandelingen met het bewind in Manilla. ,,Hun boodschap was steeds dat ze ons blijven steunen in onze strijd voor een rechtvaardigere samenleving in de Filippijnen'', zegt hij.

In Nederland wonen circa 17.000 Filippijnen. Slechts enkele tientallen van hen, schat Jalandani, hebben de vluchtelingenstatus. De meeste Filippijnen wonen hier om andere reden. Bijvoorbeeld omdat ze getrouwd zijn met een Nederlander of omdat ze hier als au-pair werken. Het groepje Filippijnse vluchtelingen is ook in Nederland politiek actief. Het internationale informatiebureau van het NFP, een kantoortje dat is weggestopt naast een winkel in feestartikelen aan de drukke Amsterdamsestraatweg in Utrecht, fungeert als uitvalsbasis.

José Maria Sison, de in Nederland woonachtige oprichter van de CPP, hield er gisteren, in het bijzijn van andere Filippijnse ballingen, een persconferentie. Hij uitte er zijn verontwaardiging over dat de Nederlandse regering zo snel is ingegaan op het verzoek van de VS om de tegoeden van de CPP en die van de gewapende tak, het Nieuwe Volksleger (NPA) te blokkeren. Ook zijn eigen tegoeden worden geblokkeerd. ,,Stom'', zegt Sison (63), want er staat volgens hem nauwelijks geld op de rekeningen. ,,Het meeste geld op die rekeningen komt van de Sociale Dienst. Als vluchteling mogen we immers niet werken en zijn we aangewezen op een uitkering.'' Sison, die gisteren overigens zei dat hij nog steeds geld van zijn rekening kon halen, blijft herhalen dat de CPP niet over tegoeden beschikt in Nederland. De Amerikanen claimen dat de gewapende communistische beweging in de Filippijnen miljoenen dollars bezit, die deels door afpersing in het land zelf en deels door solidaire bewegingen in Europa bij elkaar zijn gebracht.

Sison ontkent tevens dat hij vanuit Nederland nog steeds de belangrijkste leider is van zowel de CPP, de NPA, als het Democratische Front. Hij noemt zichzelf ,,politiek consultant'' van deze beweging. En of hij nog communist is, is een vraag die hij omdat het een belastende verklaring zou kunnen zijn nu liever niet wil beantwoorden. Maar hij is zeker niet de man die orders geeft aan de naar schatting 11.000 communistische activisten in de Filippijnen, zegt hij. ,,De Amerikanen gebruiken de communistische beweging in de Filippijnen juist als alibi om hun groeiende militaire aanwezigheid in dit land te rechtvaardigen. Om zo China, Korea, maar ook hun bondgenoot Japan in de gaten te kunnen houden'', aldus Sison. Hij claimt dat de regering-Bush ,,de wapenindustrie een impuls moet geven, nu de hightech-branche als een zeepbel uiteen is gespat en de Amerikaanse economie moeilijke tijden doormaakt''.

De communistische voorman verbaast zich niet over de haast waarmee Nederland de tegoeden heeft bevroren en het de Europese Unie heeft verzocht de CPP en Sison op te nemen op de Europese lijst van terroristische organisaties waartegen sancties worden genomen. ,,Ik vermoed dat het verband houdt met het feit dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens binnenkort over mijn vluchtelingenstatus beslist.'' Sison woont vanaf 1988 in Nederland. Hij heeft geen verblijfstitel, maar omdat hem in de Filippijnen de doodstraf boven het hoofd hangt, mag hij niet worden uitgewezen.

Buitenlandspecialist B. Koenders van de PvdA zegt weinig sympathie te kunnen opbrengen voor Sison. ,,Onlangs riep hij nog op tot geweld.'' Maar de PvdA wil wel een debat in de Tweede kamer over de vraag waarom de tegoeden van de CPP, die immers al geruime tijd actief is vanuit Nederland, nu opeens worden bevroren.

Voor 11 september vorig jaar nam Nederland een tolerante houding aan jegens buitenlandse `bevrijdingsbewegingen'. Onder druk van de VS en Europa werd eerder dit jaar de Koerdische Arbeiders Partij (PKK) aangemerkt als terroristische organisatie. De PKK werd niet verboden, maar de tegoeden werden wel bevoren. Deze week volgde de Filippijnse communistische beweging. En er wordt gepraat over het aan banden leggen van de islamitische liefdadigheidsinstelling al-Aqsa, nu deze in Duitsland is verboden.