Rochelle 2

Mr. R.B. Cramer van de Raad voor de Kinderbescherming schrijft in zijn ingezonden brief ,,dat het beleid van de RvdK er altijd op gericht is om het kind zo snel mogelijk een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. Als het ook maar even kan het liefst binnen de kring van het gezin of als dat niet mogelijk blijkt de familie''.

Ik lees dat al jaren, maar het is in strijd met de waarheid. De bij het Platform samenwerkende cliëntenorganisaties in jeugdzorg en familierecht (SCJF) aangesloten organisaties weten, dat kinderen hoogst zelden binnen de familie geplaatst worden, terwijl daar vaak ruime mogelijkheden voor zijn.