Opleidingsinstituut gaat aan affaire hbo-fraude ten onder

Het Bredase bedrijf Opleiding en Ontwikkeling bv (O&O), dat in februari in opspraak raakte door een fraudeaffaire in het hbo, heeft alle activiteiten gestaakt. Voor de 35 overgebleven werknemers is ontslag aangevraagd.

Dat heeft R. Houwer, interim-manager van O&O, bevestigd. Sinds 1 juli is het aantal medewerkers van het bedrijf verminderd. Het commerciële opleidingsinstituut speelde volgens accountants van het ministerie van Onderwijs een `hoofdrol' in de mogelijke fraude met inschrijvingen van buitenlandse studenten.

Volgens Houwer is het onmogelijk voor O&O door te gaan, omdat de hogescholen met wie het bedrijf zaken doet, sinds een half jaar geen rekeningen meer betalen. ,,Wij zijn daardoor in geldnood geraakt'', aldus Houwer. O&O eist `tientallen miljoenen euro's' van de hogescholen. Tussen 1998 en 2000 werkten zes hogescholen samen met het instituut.

De hogescholen weigeren te betalen en eisen op hun beurt een bedrag van in totaal 29 miljoen euro van O&O. Dat bedrag aan ten onrechte gekregen subsidie moeten zij terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs. Interim-manager Houwer van O&O zegt nog nooit een officiële claim te hebben ontvangen.

Volgens voormalig minister Hermans (Onderwijs) ontvingen de hogescholen van Utrecht, Amsterdam, Alkmaar, Brabant, Groningen en Enschede geld voor ingeschreven Vlaamse studenten, die daar niet of nauwelijks onderwijs volgden. O&O speelde volgens de accountants van het ministerie van Onderwijs een `hoofdrol' in deze `Vlaamse carrousel'.

Het ging om ruim vijfduizend studenten, die zonder dat ze het zelf wisten achtereenvolgens aan verschillende hogescholen werden ingeschreven. De hogescholen droegen 50 tot 60 procent van de subsidie die ze voor de studenten ontvingen af aan O&O voor het werven van studenten en het faciliteren van onderwijs. O&O betaalde voor elke student collegegeld aan een van de hogescholen. Dit `rondpompen' van geld collegegeld werd in feite betaald met subsidie is volgens accountants van het ministerie `ondoelmatig' en wellicht strafbaar. Daarnaast werd per student een veelvoud uitgekeerd van de subsidie, omdat zij op verschillende instellingen ingeschreven stonden. Hermans deed in februari bij het openbaar ministerie aangifte van miljoenenfraude tegen de hogescholen en O&O. Dat onderzoek loopt nog. Ook de Algemene Rekenkamer doet, op verzoek van de Tweede Kamer, onderzoek naar mogelijke fraude met onderwijssubsidies.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA), die met medewerkers van O&O een paar jaar geleden het commerciële InterAct BV heeft opgericht, heeft inmiddels vijf voormalige medewerkers van O&O aangetrokken. De meeste opleidingen die de HvA met O&O heeft georganiseerd, zullen volgens collegevoorzitter Scheerens voortgezet worden. ,,Studenten mogen niet de dupe worden van het verdwijnen van O&O.''

    • Guus Valk