`Iedereen weet dat ik voor vrede vecht'

Vanochtend begon in Tel Aviv een proces tegen de Palestijnse `superterrorist' Marvan Barghouti.

,,Alleen vrede geeft beide volken veiligheid''. Met triomfantelijk opgeheven geboeide handen voegde de Palestijnse leider, Marvan Barghouti, daar vanmorgen in een rechtbank in Tel Aviv aan toe dat ,,de intifadah zal zegevieren''.

Camera's van de belangrijkste televisiestations zoemden onder het wakend oog van veiligheidsagenten in op de bebaarde Palestijn, de hoogste die ooit in Israël is berecht. Barghouti wordt er door Israël van beschuldigd direct en indirect de hand te hebben gehad in de moord op ,,honderden Israeliërs'', zoals de openbare aanklaagster het vanmorgen vinnig formuleerde. In de aanklacht wordt hij een ,,aartsterrorist wiens handen zijn bebloed door tientallen terroristische daden'' genoemd.

Alsof hij voor een Palestijnse menigte in Ramallah sprak, legde Barghouti – met schorre stem – een half uur voordat de rechtszaak begon als een martelaar voor de vrede zijn vredesoproep af. In het Arabisch, Hebreeuws en Engels zei hij dat ,,iedereen weet dat Marvan Barghouti voor vrede vecht''. De rechter had geen bezwaar dat Barghouti, onder meer leider van de gewapenende jeugdorganisatie Tanzim en de Aksa-brigades, zijn politieke verklaringen in zijn afwezigheid aflegde. Toen Barghouti aan het begin van het proces echter een lange aanklacht tegen de terreur van de regering-Sharon tegen het Palestijnse volk wilde afleggen, zei de rechter ,,geen politiek proces te dulden''.

Arabische parlementariërs die de eerste zittingsdag van dit opzienbarende proces bijwoonden, zeiden echter dat het beslist wel een politiek proces is. ,,Barghouti moet worden vrijgelaten om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen'', zei de parlementariër Ahmed Tibi. ,,Israël is de grote verliezer van dit proces. Verzet tegen bezetting is een onaanvechtbaar mensenrecht. Alle vredeskrachten ter wereld hebben de plicht achter Barghouti te staan.'' Mohammed Barake, eveneens een Arabisch parlementslid, vergeleek deze rechtszaak met de processen die indertijd tegen de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder Nelson Mandela werden gevoerd ten tijde van het apartheidsbewind.

Een Israëliër met nauwe contacten in de Palestijnse samenleving zei vanmorgen dat Barghouti onder de Palestijnen in politiek opzicht veel winst uit het proces haalt. ,,Hij is nu al nummer twee, achter Arafat. Hij is erg populair en beslist een mogelijke opvolger van Yasser Arafat. Dit proces maakt hem tot een held van de Palestijnse vrijheidsstrijd. Onze leiders zijn te stom omdat te begrijpen''. Volgens de Israëlische media speelt Barghouti vanuit de Israëlische gevangenis een rol in besprekingen tussen verschillende Palestijnse fracties om tot een eenzijdig bestand met Israël te komen.

De verdedigers van Barghouti betwistten vanmorgen de bevoegdheid van de Israëlische rechtbank om hun cliënt te berechten. Zij stellen dat dit in strijd is met internationale conventies.

Barghouti zelf verzocht de rechter de aanklacht tegen hem in het Arabisch te stellen. ,,Waar is de vertaling?'', vroeg Barghouti toen de aanklager in vier punten uiteenzette op welke getuigenissen en bekentenissen de aanklacht is gebaseerd. Verbaasd over dit verzoek zei de aanklager dat Barghouti er tijdens de ondervraging van de politie op had gestaan in het Hebreeuws te worden gehoord. ,,Dat is niet waar'', riep de verdachte. Vertaald werd er echter niet. De korte zitting vond in het Hebreeuws plaats. Barghouti heeft tijdens de eerste intifadah zeven jaar in een Israëlische cel doorgebracht, en leerde daar, zoals veel Palestijnse leiders, Hebreeuws.

Het proces wordt op 5 september voortgezet.

    • Salomon Bouman