Hof schort deportatie Palestijnen tijdelijk op

Het hooggerechtshof in Jeruzalem heeft gisteren de voorgenomen deportatie van drie Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever naar Gazastrook voorlopig opgeschort. Rechter Dalia Dorner gelastte het Israëlische leger binnen vijftien dagen de noodzaak van deportatie beter te beargumenteren.

Eerder had een militaire rechtbank de drie Palestijnen tot uitwijzing veroordeeld, omdat zij direct of indirect op de hoogte zouden zijn geweest van aanslagen die door familieleden zijn gepleegd. De militaire rechtbank gaf daarmee zijn fiat aan een nieuwe politiek van de regering-Sharon. Onlangs besloot de regering familieleden van Palestijnse terroristen te gaan deporteren. Deze maatregel moet een afschrikwekkend effect hebben op potentiële plegers van Palestijnse terreur in Israël en in de bezette gebieden. Om die reden is Israël ook overgegaan op het opblazen van huizen van familieleden van terroristen.

Het hooggerechtshof heeft zijn besluit de uitwijzingen op te schorten niet gemotiveerd. Israëlische commentatoren veronderstellen dat de rechter ervan uit gaat dat deportatie in strijd is met het internationale recht en Israël in moeilijkheden kan brengen wanneer militairen door het nieuwe Internationaal Strafhof in Den Haag worden aangeklaagd. Israël heeft het verdrag inzake de oprichting van dat strafhof overigens niet geratificeerd.

Lea Tsemel, de advocaat van de drie Palestijnen, zei gisteren dat deportatie krachtens de conventie van Genève een oorlogsmisdaad is. De Palestijnse leider Yasser Arafat omschreef de voorgenomen uitwijzing als ,,een onaanvaardbare misdaad''.

Volgens bronnen binnen het Israëlische leger heeft het opblazen van huizen van waaruit Palestijnse terroristische aanslagen zijn beraamd en uitgevoerd, succes. Sinds het beleid werd ingevoerd, zouden 21 huizen zijn opgeblazen, en zouden verscheidene potentiële zelfmoordenaars ervan weerhouden zijn tot actie over te gaan. Radio Israël meldde dat in één geval een Palestijnse vader, om zijn huis te redden, zijn zoon in het been schoot om te voorkomen dat hij zijn plan voor een zelfmoordaanval uitvoerde. Ook zouden enkele potentiële Palestijnse zelfmoordenaars zich hebben overgegeven.

WWW.NRC.NL: dossier Midden-Oosten