Drees jr.

In de krant van 30 juli werd aandacht besteed aan de standpunten van dr. Drees jr. die in de jaren '70 als voorman van de politieke partij DS '70 zich op grond van voortreffelijke vooruitziende analyses tegenstander toonde van de komst van grote groepen `gastarbeiders', terwijl hij zich eveneens verzette tegen het `leeghalen van Suriname'.

De geschiedenis bewijst hoezeer Drees jr. gelijk heeft gehad. Bij zijn overwegingen speelde tevens een rol de geringe beschikbare ruimte in Nederland.

Regeren is vooruitzien waarvan deze politicus duidelijk blijk heeft gegeven, maar wat van weinig anderen gezegd kan worden. De indruk bestaat thans dat zelfs van de enorme blunders uit het verleden niets geleerd wordt.

De standpunten van Drees jr. waren niet `rechts', integendeel. Niettemin mocht zijn mening van de `linkse kerk' niet gehoord worden.

Pas tientallen jaren later gelukte het een kleurrijke paradijsvogel als dr. Fortuyn de dagelijkse `krompraat', waarbij de vele mislukkingen als zegeningen werden voorgesteld, te doorbreken met een scherpe analyse achteraf. Gevolg: een omwenteling bij de verkiezingen van 15 mei.

Naar mijn mening heeft Drees jr. niet de waardering gekregen die hij verdiende. Leedvermaak over de PvdA is niet op zijn plaats, wel verbijstering dat het zolang heeft geduurd. De opzegging van het lidmaatschap van deze partij door Drees sr. in 1971 was een teken aan de wand dat helaas door veel te weinig mensen is begrepen.

    • Mr. A.P. Mensert Spaanderman