Bedrijf Heinsbroek vernietigde notulen

In een onderzoek naar kartelvorming door platenmaatschappij Arcade, een voormalig bedrijf van minister Heinsbroek (Economische Zaken, LPF), voelde in de tweede helft jaren negentig een getuige zich zozeer geïntimideerd dat hij zijn medewerking introk. Ook werd het onderzoek bemoeilijkt doordat bij Arcade interne notulen ,,systematisch werden vernietigd''.

Dit staat in het strafdossier van de zaak, waarin Arcade Music Company in 1999 is veroordeeld voor het zevenmaal illegaal opleggen van prijzen aan winkeliers. De meervoudige strafkamer gaf de rechtspersoon Arcade een boete van 150.000 gulden. De feiten werden gepleegd in '95 en '96, toen Heinsbroek Arcade leidde.

De kartelpolitie NMa, waarvoor Heinsbroek politiek verantwoordelijk is, voert nu een `sectorscan' uit naar de cd-markt, omdat men vermoedt dat er nog steeds geen vrije concurrentie is. De minister wilde gisteren en vanochtend geen commentaar geven.

Uit het onderzoek bleek destijds dat Arcade weigerde detaillisten toe te staan dat ze prijsconcurrentie met Arcade-cd's bedreven. In een fax lichtte een medewerker van Arcade dit toe door te stellen dat ,,onze bestaande relaties zich [houden] aan de verkoopadviesprijs'' en Arcade ,,in een vervelende positie'' zou komen als het nieuwkomers wel prijsconcurrentie zou gunnen.

Op grond van deze overtredingen poogde het OM te bewijzen dat in de cd-branche een kartel van industrie en winkeliers functioneert, ondanks een verbod uit 1974. Het OM slaagde daar niet in. Het onderzoek werd bemoeilijkt doordat een getuige, die zes bewijsstukken ten laste van Arcade had overlegd, zijn medewerking introk wegens ,,de maatregelen welke platenmaatschappijen willen nemen'' waardoor hij ,,bang is dat zijn zaak kapot zal worden gemaakt''.

Een medewerker van Arcade verklaarde destijds dat notulen systematisch werden vernietigd, wat volgens officier van justitie R. Terpstra in zijn requisitoir een ,,bewijs voor opzet'' van marktverstoring opleverde. De officier noemde het ,,aannemelijk'' dat in Nederland ,,een omvangrijk distributienetwerk'' de cd-prijzen hoog houdt.

achtergrond: pagina 3