`Agent mag schade claimen'

Politiefunctionarissen die onder diensttijd betrokken raken bij een ongeval krijgen ruimere mogelijkheden om schadevergoeding te claimen. Dat is het gevolg van een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter in ambtenarenzaken, in een door de Nederlandse Politiebond aangespannen procedure.

Tot nu toe konden politiefunctionarissen alleen schadevergoeding claimen bij ongevallen die rechtstreeks voortvloeiden uit expliciet opgedragen politietaken, bijvoorbeeld als ze gewond raakten bij een gewelddadige aanhouding of tijdens een autorit waarbij ze sirene en zwaailicht hadden gebruikt. De raad oordeelt echter dat politiefuncionarissen alle schade die zij in diensttijd oplopen, kunnen verhalen, zolang zijzelf niet onzorgvuldig of roekeloos hebben gehandeld.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Politiebond heeft de uitspraak van de raad ook gevolgen voor de rechtspositie van vergelijkbaar overheidspersoneel als brandweer en ambulancechauffeurs. Overigens oordeelde de Centrale Raad van Beroep eerder al dat politiefunctionarissen die verwondingen hebben opgelopen recht hebben op een schadevergoeding als de korpsleiding niet voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

Beide uitspraken betekenen volgens de Nederlandse Politiebond een ,,enorme verbetering van de rechtsbescherming van politieambtenaren.''