Wachttijden huurhuizen sterk gestegen

De wachttijd voor huurwoningen wordt steeds langer. Uit cijfers van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, blijkt dat huurders vorig jaar gemiddeld 2,6 jaar moesten wachten op een woning.

Volgens Aedes stagneert de doorstroming op de woningmarkt doordat koopwoningen voor veel starters onbetaalbaar zijn geworden en er te weinig duurdere huurwoningen zijn. In de grote steden bedroeg de gemiddelde wachttijd vorig jaar zelfs acht jaar.

In 1997 werd 11,4 procent van de sociale huurwoningen per jaar overgedragen aan een nieuwe bewoner. Vorig jaar daalde dat percentage tot 9,4. Huizen die vrijkomen worden vrijwel meteen weer verhuurd. Slechts 0,27 procent van de huurwoningen staat drie maanden tot een jaar leeg en 0,18 procent langer dan een jaar. In vijf jaar tijd is het aantal reacties op vrijgekomen huurwoningen verdrievoudigd.

Aedes constateert dat de vraag naar duurdere huurwoningen is gestegen. ,,Mensen willen graag een huis meer kamers, een grotere woonkamer, een betere badkamer en een luxere keuken'', licht Peter Boerenfijn, directeur van Aedes, toe. ,,Dat heeft te maken met de gestegen welvaart, maar komt ook doordat veel huurders geen koopwoning kunnen betalen. In plaats daarvan gaan ze op zoek naar een groter huurhuis.''

De 619 bij Aedes aangesloten woningcorporaties beheren samen ruim 2,5 miljoen sociale huurwoningen, 35 procent van het totale woningaanbod in Nederland. Slechts 9,1 procent van deze huurwoningen valt in de duurdere categorie, van 428 tot 541 euro.

Hoewel huurders langer moeten wachten op een duurdere huurwoning, schromen ze niet om een woning af te wijzen als deze niet aan hun eisen voldoet. ,,Als ze na jaren wachten eindelijk een rijtjeshuis krijgen aangeboden, wachten ze liever nog even tot ze in aanmerking komen voor een hoekwoning'', aldus Boerenfijn.

Het bijbouwen van duurdere woningen loopt achter bij de doelstellingen. Vorig jaar zouden 100.000 nieuwe huur- en koophuizen worden afgeleverd, maar waren er slechts 60.000 af. Volgens Aedes komt dat doordat de regelgeving ingewikkelder is geworden en doordat de grondprijzen en de bouwkosten zijn gestegen. ,,In sommige Vinex-wijken moet de bouw halverwege worden stilgelegd omdat bezwaarprocedures roet in het eten gooien'', aldus Boerenfijn.

Aedes maakt zich ook zorgen over het stagneren van de projecten voor stedelijke vernieuwing. Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft de woningbouwcorporaties verzocht 50.000 huurwoningen per jaar te verkopen en er 20.000 te slopen om plaats te maken voor duurdere en betere woningen. ,,Dat lukt niet, omdat er te weinig huizen zijn om bewoners uit die wijken ergens anders te huisvesten'', aldus Boerenfijn. ,,Het gevolg is dat de hoge inkomens uit de stad vertrekken en de oude wijken verpauperen.''