Verzet in VS tegen aanval Irak groeit

Het verzet in de Verenigde Staten tegen een aanval op Irak heeft er opnieuw een stem bij gekregen met de waarschuwing van een invloedrijke Democratische senator voor de escalatie van het conflict.

Carl Levin, voorzitter van de defensiecommissie van de Senaat, voegde zich bij een groeiende groep critici, Democraten én Republikeinen, die openlijk in verzet komen tegen de ogenschijnlijke vastberadenheid van de regering-Bush over een aanval op Irak.

Levin bevestigde een eerder door de Amerikaanse media uitgesproken vermoeden dat het leger veel terughoudender is over een aanval dan de civiele leiders in Washington. Volgens Levin is de bestaande `indammingspolitiek' veel effectiever dan het Witte Huis toegeeft en resulteert een aanval zonder provocaties in een onoverzienbare catastrofe. ,,Het is vrijwel zeker dat indien we Saddam aanvallen, hij de massavernietigingswapens zal gebruiken omdat hij in antwoord op zo'n aanval niets te verliezen heeft'', zei Levin.

De Iraakse minister van Informatie, Saeed al-Sahhaf, heeft gisteren echter gezegd dat het ,,een leugen'' is dat Bagdad nog altijd over massavernietigingswapens beschikt. Hij deed die uitspraak tegenover de Arabische televisiezender Al-Jazira. Volgens al-Sahhaf hebben de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties hun taken vier jaar geleden al volbracht en heeft Irak niets meer te verbergen. Minister al-Sahhaf impliceerde met die uitspraak dat nieuwe wapeninspecties, een eis van met name de Verenigde Naties, definitief van de baan zijn, hoewel de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken zich nog beraadt op een antwoord op het verzoek van de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, die heeft gevraagd om de onvoorwaardelijke hervatting van de in 1998 gestaakte inspecties.

Steeds meer leden van het Amerikaanse Congres zijn van mening dat een aanval pas gerechtvaardigd is wanneer Irak daar duidelijk aanleiding toe geeft. ,,Hij is een man die wil overleven'' zei Levin over Saddam, ,,geen zelfmoordenaar''. Hij acht het derhalve ondenkbaar dat de Iraakse leider het initiatief zal nemen van een gewapende aanval.

Die mening wordt gedeeld door Dick Armey, de leider van de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Hij sprak vorige week zijn bezorgdheid uit over een Amerikaanse aanval zonder Iraakse provocaties. ,,Laat hem [Saddam] razen en tieren zoveel hij wil. Zolang hij zich binnen zijn eigen grenzen gedraagt, dienen we niet langer te praten over een aanval of er geld aan te spenderen.''

Een recent opinieonderzoek van de Amerikaanse zender ABC News en The Washington Post heeft uitgewezen dat ook het Amerikaanse publiek zeer verdeeld is over het Irak-beleid van Bush. Een kleine meerderheid, 45 procent, was voor een aanval op Irak, 42 procent tegen.