Politie Rotterdam kan overlast-junks nauwelijks vinden

De Rotterdamse politie heeft de afgelopen twee weken aan 27 verslaafden een brief overhandigd waarin hun op last van burgemeester Opstelten verboden wordt zich nog langer overdag in de deelgemeente Delfshaven te vertonen. In totaal staan 97 junks, die volgens de politie voor veel overlast zorgen, op de nominatie om een dergelijk wijkverbod voor zes maanden te ontvangen. Maar de politie heeft moeite om de betrokkenen te vinden.

,,De verslaafden hebben geen thuisadres'', zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie. ,,Dat betekent dat we ze moeten opsporen.'' Met die taak is het wijkteam Nieuw Mathenesse belast dat ook toezicht houdt in de buurt.

Volgens de woordvoerder gaat het team door met zoeken tot alle brieven zijn uitgedeeld.

Een woordvoerder van het gemeentelijk programmabureau Veilig is ,,niet ontevreden'' over de gang van zaken tot nog toe. ,,We hadden ons van tevoren gerealiseerd dat het lastig zou worden om alle brieven bij de verslaafden te krijgen. Het zou ook niet verwonderlijk zijn als sommigen eieren voor hun geld hebben gekozen en het stadsdeel zijn ontvlucht. Maar daar zijn we dan niet rouwig om, want ook op die manier neemt de overlast in Delfshaven af.''

Volgens de gemeente zijn de problemen in andere delen van Rotterdam niet toegenomen nu de verslaafden niet langer welkom zijn in Delfshaven. Nora Storm van de Rotterdamse Junkiebond ziet dat anders: ,,Het is heel duidelijk, de overlast verspreid zich over de stad. De verslaafden moeten ergens heen. Het is nu bijvoorbeeld heel druk bij de Westkruiskade in het centrum. Maar dat de gebiedsontzeggingen averechts zouden werken, wisten we van tevoren al. De junks worden de stad doorgestuurd.''

De Junkiebond heeft twee advocaten in de arm genomen die een bezwaarschrift voorbereiden tegen de dijkverboden. Door de duur en de omvang ervan zou burgemeester Opstelten zijn bevoegdheden te buiten gaan. Bovendien zouden de gebiedsontzeggingen in strijd zijn met het recht op bewegingsvrijheid. Kamerlid Dittrich (D66) heeft vragen gesteld aan minister Donner van Justitie over de dijkverboden.

De Rotterdamse politie heeft tot nu toe 36 maal proces-verbaal opgemaakt tegen verslaafden die de gebiedsontzegging hebben overtreden. Sommigen zijn al meerdere malen aangehouden. De betrokkenen moeten waarschijnlijk begin september voor de rechter verschijnen.