Hessing krijgt gelijk in geschil

Staatssecretaris Rob Hessing (LPF) van Openbare Orde en Veiligheid heeft vlak voor beëdiging van het kabinet-Balkenende overeenstemming bereikt met het ministerie van Binnenlandse Zaken over zijn vergoeding als ambassaderaad in de tijd dat hij als drugsdeskundige gedetacheerd was op de Nederlandse ambassade in Parijs.

Tussen de voormalige politiechef van het Rotterdamse politiekorps en Binnenlandse Zaken was al langer onenigheid over de hoogte van Hessings buitenlandtoelage als ambassaderaad. Begin dit jaar besloten Hessing en het ministerie om een arbitragecommissie van externe deskundigen in te schakelen die zich over het juiste niveau van functiewaardering zou uitspreken. Die arbitragecommissie heeft Hessing in het gelijk gesteld, zo bevestigt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken.

Hessing vertrok in 1996 naar Parijs om daar vorm te geven aan betere samenwerking tussen de Franse en Nederlandse politie bij drugsbestrijding. Bovenop zijn inkomen van 160.000 gulden bruto per jaar kreeg hij een maandelijkse toeslag van 6.700 gulden, een bedrag waarin ook een vergoeding was opgenomen voor `actieve representatie', zo liet toenmalig minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken indertijd in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer weten.

Volgens Binnenlandse Zaken heeft het inschakelen van de externe arbitragecommissie niets te maken gehad met de politieke ambities van Hessing. Wel heeft het ministerie de commissie gevraagd om eerder dan de geplande datum in september uitspraak te doen, toen bleek dat Hessing staatssecretaris zou worden. Dat is op 17 juli gebeurd. Het is nog niet bekend hoeveel geld het ministerie aan Hessing als gevolg van de uitspraak verschuldigd is.