Getronics' sluimerende schuld

De vrees groeit dat automatiseringsbedrijf Getronics zich moeilijk weet te ontworstelen aan zijn schuldenlast. Het aandeel is getorpedeerd in de aanloop naar zijn cijferpresentatie aanstaande donderdag.

De AEX-index is weer een penny stock rijker. Gistermiddag zakte het aandeel van automatiseerder Getronics door de grens van 1 euro, net als dat van branchegenoot CMG. Beleggers vrezen de halfjaarcijfers van Getronics komende donderdag en hebben het bedrijf sinds dit weekeinde met eenderde afgewaardeerd.

De automatiseerder is inmiddels gewend aan scherpe koersdalingen. Niet alleen fysici buigen zich over de halfwaardetijd, de tijd waarin elementen in omvang halveren. Getronics heeft de afgelopen maanden zijn halfwaardetijd razendsnel zien oplopen. Tussen maart vorig jaar en april dit jaar – 13 maanden – zag de onderneming de helft van zijn beurswaarde in rook opgaan. Dit gebeurde nog een keer in de daaropvolgende 2,5 maanden. En sinds medio juli is de halfwaardetijd verkort tot een maand.

Waarover is de markt zo bezorgd? Eigenlijk maar één ding: de financiële gezondheid van de onderneming. De een na grootste automatiseerder van Europa – 28.500 werknemers, omzet ruim 4 miljard euro – heeft mogelijk te weinig weerstand. Er wordt getwijfeld over de kwaliteit van Getronics' buffers en gevreesd voor het tijdstip waarop schulden moeten worden afgelost. Het eerste moment is pas in 2004, maar beleggers maken zich nu al zorgen.

Het relatief lage incasseringsvermogen van Getronics komt voor een groot deel voort uit die ene grote overname: het Amerikaanse Wang in 1999. De aankoop bleek een klassieke miskoop, getuige de eenmalige afschrijving op Wang van bijna 1 miljard vorig jaar. De vorige bestuursvoorzitter van Getronics werd binnen twee jaar na zijn aantreden vervangen.

De rust bij het ooit zo succesvol groeiende Getronics bleek daarmee niet teruggekeerd. Twee weken geleden vertrok de Amerikaan David Goulden uit het driekoppige bestuur omdat hij ,,steeds heeft aangegeven de intentie te hebben zijn carrière voort te zetten bij een Amerikaanse onderneming''. Eerder dit jaar gaf de enige buitenlander in de raad van commissarissen er ook al de brui aan.

Sinds vorig jaar is het versterken van de balans een van de ,,voornaamste prioriteiten'' van Getronics. Dat moet gebeuren in een krimpende markt: overheden zijn zuiniger met opdrachten en legio bedrijven kampen op dit moment met hun eigen financiële sores. Netwerkbeheer en uitbesteding van automatisering blijft voor de meeste afnemende bedrijven noodzakelijk, maar de adviesdiensten van Getronics worden minder vaak gebruikt.

Getronics dient zijn schuld terug te brengen terwijl zijn omzet en winstmarges daarop dalen. Het bedrijf wist eind vorig jaar enkele leningen te vervangen door aandelen en kocht in april en mei voor ruim 30 miljoen verhandelbaar schuldpapier terug.

Die bedragen lijken druppels op een gloeiende plaat. Een recent analistenrapport van zakenbank CSFB luidt de noodklok voor Getronics' pensioenverplichtingen. De bank schat dat Getronics' pensioenvermogen 240 miljoen euro onder de verplichtingen liggen. Dat tekort vertegenwoordigt ruwweg tweederde van de huidige beurswaarde. Vorig jaar verhoogde Getronics zijn aannames over het verwachte rendement op zijn beleggingen. Die werd opgeschroefd van 7,5 naar de relatief hoge 8 procent. Het huidige beursklimaat zorgt dan snel voor scheefgroei.

Er zijn ook verplichtingen van Getronics die niet bij de schulden op de balans staan. Vorig jaar werd er geen winst uitgekeerd aan de bezitters van zogenaamde `cumulatief preferente aandelen'. Maar als er weer winst wordt gemaakt staan deze aandeelhouders vooraan als de pot verdeeld wordt. Zij zullen als eersten met terugwerkende kracht hun dividend ontvangen voordat de gewone aandeelhouder aan de beurt is. Daarnaast heeft het bedrijf de komende jaren huurverplichtingen tot een bedrag van 373 miljoen.

Analist Simon Theeuwes van ABN Amro vindt de huidige beursreactie niettemin overdreven. ,,De huidige koers slaat nergens op.'' Net als KPN, Laurus en KPNQwest eerder toonden, lijkt de meeste kennis over Getronics' positie bij de banken te zitten. Getronics heeft voor circa 300 miljoen gebruik gemaakt van een kredietlijn van de banken. Hierdoor moet Getronics aan ,, bepaalde financiële verhoudingen voldoen''. Het gaat onder meer om de brutowinst (ebitda) ten opzichte van de rentelasten. Vorig jaar lag die verhouding op 4,9. ,,Ruim boven de eis'', aldus een woordvoerder van Getronics vanmorgen. En wat is die eis? ,,Dat mogen we van de banken niet bekendmaken''.