Georgië: troepen Rusland staken de grens over

De spanning tussen Rusland en Georgië houdt aan. Volgens Georgië hebben Russische en Abchazische militairen gisteren de grens geschonden en hebben Abchaziërs op een Georgische helikopter geschoten.

Volgens de Georgiërs overschreden gisteren in de Kodori-kloof in het westen van Georgië Russische en Abchazische militairen de bestandslijn en schonden ze Georgisch grondgebied.

De bestandslijn scheidt de troepen van Georgië van die van Abchazië, dat zich bijna tien jaar geleden – met Russische steun – losvocht van Georgië en zich sindsdien als een onafhankelijke republiek beschouwt. De Russische militairen in dit gebied maken deel uit van een vredesmacht die de Georgiërs en de Abchaziërs uit elkaar moet houden.

De Kodori-kloof is een dunbevolkt gebied dat de jure onder Georgisch gezag staat hoewel het binnen de grenzen van Abchazië ligt. Georgië beschuldigde de Abchaziërs er gisteren ook van op een Georgische legerhelikopter te hebben geschoten.

Rusland en Abchazië ontkennen de grensschending. Zij beschuldigden juist Georgische soldaten van het schenden van de bestandslijn. De Abchaziërs erkenden op de Georgische helikopter te hebben gevuurd. Die zou evenwel ook de grens hebben geschonden. ,,Er is een waarschuwingsschot gelost. De volgende schieten we neer'', zo meldde gisteren de Abchazische vice-premier Valeri Arsjba na het incident.

De Russische minister van Defensie, Sergej Ivanov, zei gisteren dat de Georgische president Edoeard Sjevardnadze verantwoordelijk is voor de acties van Tsjetsjeense rebellen, die vanaf Georgisch grondgebied – de Pankisi-kloof op de grens tussen Georgië en Tsjetsjenië – naar Tsjetsjenië komen en daar ,,terreuracties uitvoeren''. Minister Ivanov, die het grensgebied afgelopen zondag bezocht, zei dat de huidige situatie vermeden had kunnen worden als Sjevardnadze in 1999 was ingegaan op een voorstel van de toenmalige Russische president Boris Jeltsin om gezamenlijk in de Pankisi-kloof op te treden tegen Tsjetsjeense rebellen. Maar Georgië wees het voorstel af.

Volgens minister Ivanov is een militair optreden tegen de Tsjetsjenen nog steeds nodig. Georgië, zei hij, ,,kan zich niet alleen van deze bandieten ontdoen; dat is slechts mogelijk door militaire hulp die Rusland Georgië zou kunnen geven''.

Georgië heeft ook recentelijk nog Russische voorstellen voor gezamenlijke patrouilles in de Pankisi-kloof van de hand gewezen. (Reuters, AFP, AP)