`Gat van 25 miljard euro in pensioenen'

Door de scherp gedaalde beurskoersen is de positie van Nederlandse pensioenfondsen dermate verslechterd, dat de hele pensioensector 25 miljard euro extra nodig heeft. De 25 miljard euro zal moeten worden opgebracht door werkgevers en werknemers.

Dit hebben economen van Dexia Securities, de effectenafdeling van de bank Dexia Nederland, berekend.

Met het bedrag van 25 miljard zouden de beleggingen van pensioenfondsen moeten worden opgeschroefd naar 110 procent van hun huidige en toekomstige verplichtingen. Algemeen wordt 110 procent gezien als de ondergens van wat nog veilig is. Nu is de dekking gemiddeld nog maar 104 procent. Omdat de risico's door de vele aandelenbeleggingen de laatste jaren fors zijn toegenomen, zou er nog meer geld dan de 25 miljard euro nodig zijn om in veilig vaarwater te komen.

Gisteren waarschuwde het beursgenoteerde tankopslagbedrijf Vopak dat de winst lager kan uitvallen doordat wellicht geld moet worden bijgestort bij de pensioenfondsen. Volgens de havenbond van CNV kampen de drie bedrijfspensioenfondsen van Vopak met een tekort van 10 miljoen euro. Vorige week zei het postbedrijf TPG dat volgend jaar rekening moet worden gehouden met stijgende pensioenkosten, omdat het verwachte rendement van de beleggingen tegenvalt.

De huidige gemiddelde dekkingsgraad – beleggingen ten opzichte van verplichtingen – van 104 procent voor de pensioensector is volgens Dexia vergelijkbaar met die van begin jaren negentig. Destijds zaten pensioenfondsen gemiddeld echter veel minder in aandelen, en veel meer in obligaties, die beduidend minder riskant zijn om in te beleggen.

Een alternatief voor het bijstorten van 25 miljard euro is dat pensioenfondsen hun aandelenbeleggingen fors zouden moeten afbouwen, tot het niveau van begin jaren negentig. In dat geval past het veiliger risicoprofiel weer beter bij hun huidige, lage dekkingsgraad.

Volgens Dexia zijn alle aandelenbeleggingen van de pensioensector samen nu 185 miljard euro waard. Daarvan zou 100 dan miljard euro moeten worden verkocht.