`EU-fondsen ineffectief'

De Structuurfondsen van de EU zijn niet effectief in het bevorderen van economische groei. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek. De Europese Unie subsidieert door middel van de Structuurfondsen achtergebleven EU-regio's en -landen. Doel is een toename van de economische groei en daarmee een gelijkmatiger verdeling van het inkomen per hoofd van de EU-bevolking. Slechts onder bepaalde omstandigheden is de subsidie effectief, zoals weinig corruptie en een effectieve handhaving van de wet.