Aruba moet boeten voor afblazen race-circuit

Aruba moet de Amerikaanse autosport-ondernemer Ralph Sanchez een schadevergoeding van 20,5 miljoen dollar betalen, omdat het de onderhandelingen over de aanleg van een Formule 1-circuit op het eiland heeft gestaakt. Dat heeft een Amerikaanse districtsrechter bepaald.

Volgens rechter James Lawrence King heeft de Arubaanse regering te kwader trouw gehandeld en zich aan wanbeleid schuldig gemaakt in de laatste fase van de onderhandelingen. Ralph Sanchez, onder andere bouwer van een groot circuit in Miami, beschuldigt de toenmalige Arubaanse president Hendrik Eman en voormalig minister van Financiën Glenbert Croes ervan eerdere financiële toezeggingen niet te zijn nagekomen. Het verweer van de Arubaanse regering, slachtoffer te zijn van een fraude van 600.000 dollar, vond geen gehoor bij de rechter. Aruba moet twee van Sanchez' ondernemingen een bedrag ter hoogte van vijf jaar gederfde inkomsten uitkeren. De zaak werd naar Nederlands recht behandeld. Aruba overweegt in hoger beroep te gaan.

In augustus 1999 kondigde president Eman de plannen aan. De racebaan zou moeten voldoen aan de hoge eisen die de internationale autosportfederatie FIA aan een Formule 1-circuit stelt. De komst van het circuit was volgens Eman ,,goed voor de economische ontwikkeling van San Nicolas, dat tot nu toe een geïsoleerd en achtergebleven gebied is geweest''. Een Formule 1-circuit zou Aruba bovendien aanzien geven en de welgestelde toerist trekken.

De aanleg was gepland in het natuurgebied Seroe Colorado. De milieuverenigingen verzamelden in 1999 10.000 handtekeningen tegen het project. Ze verweten de regering ondemocratisch handelen omdat zij zich buiten het parlement om in de intentieverklaring al financieel had verplicht tot de aanleg. De Centrale Bank van Aruba en de Algemene Accountantsdienst ontraadden de regering in zee te gaan met de projectleiders.