`Wijdenbosch onschuldig tot tegendeel is bewezen'

Verdient oud-president Wijdenbosch een onderscheiding van de Surinaamse gemeenschap in Nederland? Terwijl er in Suriname een onderzoek naar hem loopt?

Als een vorst maakt hij zijn entree, met bodyguards, muzikanten en danseressen om zich heen. Breed lachend en wuivend naar het publiek. Jules Wijdenbosch, oud-president van Suriname, geniet van de aandacht voor zijn persoon. Hij was gisteren op het jaarlijkse Kwakoe-festival in Amsterdam-Zuidoost om een prijs in ontvangst te nemen wegens zijn verdiensten voor de Surinaamse samenleving.

Onbegrijpelijk, vindt kunsthistorica Helen Wijngaarde. Ze hoort tot het deel van de Surinaamse gemeenschap in Nederland dat moeite heeft de verdiensten van Wijdenbosch te zien: ,,Hij heeft veel geld gespendeerd zonder die uitgaven te verantwoorden'', aldus Wijngaarde.

Toen Wijdenbosch in 2000 de regering overdroeg aan president Venetiaan, was het land praktisch bankroet. De Commissie Inventarisatie Staatsschuld concludeerde in maart 2001 dat er ,,onoirbare handelingen'' waren gepleegd, ,,waaromtrent zeer zeker binnen een zichzelf serieus nemende rechtsorde correctieve maatregelen zijn geboden''. Justitie in Suriname doet onderzoek naar eventuele economische delicten van de regering-Wijdenbosch en een commissie van de Assemblee neemt de wandel van de oud-president zelf onder de loep.

Voor Winston Kout, de voorzitter van hét Surinaamse evenement (zes weekeinden lang, één miljoen bezoekers), vormt het lopende onderzoek geen bezwaar om de prijs aan Wijdenbosch toe te kennen. ,,Er is geen vervolging tegen hem ingesteld, hij is onschuldig tot zijn schuld is bewezen. Ik vergelijk het maar met Nederland, daar wordt zo vaak onderzoek gedaan naar een politicus. Neem Melkert met de ESF-affaire en onlangs Jorritsma nog. Betekent dat dat je die mensen niet meer mag eren?''

Wijdenbosch krijgt de Kwakoe-award onder andere wegens zijn inspanningen voor het milieu en de infrastructuur. Onder zijn leiding werd 1,6 miljoen hectare grond ingericht als natuurreservaat en werden twee dure bruggen gebouwd. ,,Een megalomane vergissing'', noemt Wijngaarde de Wijdenbosch-brug over de Suriname-rivier, vernoemd naar de president. ,,Een historische prestatie'', oordeelt Kout daarentegen.

Voorafgaand aan de uitreiking wordt een manifestatie gehouden ter ere van de oud-president, met muziek, dans en sprekers. Geen van hen voelt de noodzaak de verdiensten van Wijdenbosch breed uit te meten. ,,Je kunt beter Hollands boekhouden en Surinaams eten dan Surinaams boekhouden en Hollands eten'', zegt de Amsterdamse locoburgemeester M. van der Horst met een knipoog naar de affaire.

Wijdenbosch zelf houdt een bij vlagen vlammend betoog van ruim een half uur waarin hij de zegeningen telt die zijn bewind Suriname heeft gebracht. En, zegt hij, wie wil weten waar het geld is gebleven, die moet maar eens gaan kijken in Suriname.

Het publiek lijkt intussen maar matig geïnteresseerd in de huldiging. Of de oud-president de prijs al dan niet heeft verdiend, het laat de meeste aanwezigen koud. Ook tijdens de toespraak van Wijdenbosch geeft het merendeel zich over aan de geneugten van het festival: eten, drinken en muziek. Op Kwakoe is politiek een bijzaak.