VS overwegen in strijd tegen terreur geheime actie

De Verenigde Staten overwegen leden van de terreurbeweging Al-Qaeda die zich buiten Afghanistan bevinden door middel van undercover operaties en zonder medeweten van de betrokken landen op te pakken of te doden.

Het voorstel, dat vandaag is bericht door de Amerikaanse krant The New York Times, zou afkomstig zijn van de Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld. Volgens de krant, die bronnen dichtbij Rumsfeld aanhaalt, kan het voorstel er in resulteren dat speciale eenheden van het Amerikaanse leger langdurige operaties gaan uitvoeren in landen waarmee de VS niet in staat van oorlog verkeren. Ook worden die landen mogelijk niet op de hoogte gesteld van hun aanwezigheid.

Met name buiten het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, bestaat bezorgdheid over het voorstel. Congresleden vrezen dat het leger daarmee betrokken raakt in geheime operaties die traditioneel zijn toebedeeld aan de centrale inlichtingendienst (CIA) en dienen te voldoen aan strikte regelgeving. Richtlijnen voor dergelijke acties worden van oudsher bepaald door de Amerikaanse president en vervolgens nauwlettend gevolgd door het Congres. Voorts is de mogelijkheid van commando's die leden van terreurgroepen mogen doden, in strijd met een presidentieel bevel dat moordaanslagen verbiedt.

Defensie-adviseurs rond Rumsfeld dringen er al langer op aan dat het leger zelfstandig kan opereren in de strijd tegen het terrorisme ongeacht of sprake is van moordaanslagen ,,We zijn in oorlog met Al-Qaeda'' aldus één van die adviseurs.

,,Indien we een vijandelijke strijder aantreffen, dan dienen we in staat te zijn de militaire krachten te gebruiken om militaire actie tegen hen te ondernemen.'' Juridische en politieke afwegingen zouden de slagkracht van de Amerikaanse defensie in haar strijd tegen de terreur enkel vertragen.

Tot dusver zouden nog geen formele voorstellen zijn gedaan en de plannen zouden nog ver af staan van een ondertekening door president George Bush.

Onder de Amerikaanse defensietop zou grote frustratie bestaan over het feit dat ondanks de aanval op Afghanistan, vrijwel geen Al-Qaeda-leiders zijn opgepakt. Veel Al-Qaeda-leden wisten te ontkomen en vluchtten samen met de moslimextremistische Talibaan naar het wetteloze stammengebied in het aangrenzende Pakistan.

Het plan van geheime operaties die buiten alle internationale afspraken en Amerikaanse regelgeving zou omgaan zijn het antwoord op die frustratie. (Reuters, AP)