US Airways door `911' op de rand van het bankroet

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij US Airways heeft gisteren uitstel van betaling aangevraagd. Het op vijf na grootste luchtvaartbedrijf van de Verenigde Staten heeft te kampen met hoge kosten en sterk teruglopende passagiersaantallen sinds de terroristische aanslagen op 11 september. Het is de eerste luchtvaartonderneming die op het punt van bankroet staat sinds de aanslagen.

US Airways heeft een financiering geregeld waardoor het bedrijf operationeel blijft. Wel heeft de onderneming, waarbij 35.000 mensen werken, aangegeven dat vluchtschema's gewijzigd kunnen worden. US Airways is vooral actief met relatief korte vluchten tussen de grote steden aan de oostkust van de Verenigde Staten. Tot dusver heeft het bedrijf dit jaar 500 miljoen dollar verlies geleden.

Van de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen is US Airways het hardst geraakt door de aanslagen. Om veiligheidsredenen besloot de Amerikaanse regering het vliegveld Ronald Reagan National Airport bij Washington direct na de aanslag voor drie weken te sluiten. Dat was langer dan andere vliegvelden in de VS, waarvan de meeste vier dagen na de aanslagen weer in gebruik waren. Het vliegveld bij Washington is het belangrijkste vertrek- en aankomstpunt voor de vliegtuigen van US Airways. De Amerikaanse luchtvaartindustrie heeft dit jaar tot dusver 11 miljard dollar verlies geboekt. Dat is precies het bedrag dat de acht grootste luchtvaartmaatschappijen tegen gunstige voorwaarden hebben kunnen lenen van de Amerikaanse overheid, die daar bovenop nog eens steun heeft verleend voor vijf miljard dollar na 11 september. Dit bedrag blijkt echter niet voldoende om de crisis het hoofd te bieden. Want ook United Airlines, de tweede luchtvaartmaatschappij in de VS, dreigt in moeilijkheden te komen.

De problemen bij US Airways komen niet onverwacht. In mei gaf de onderneming al aan dat zij surseance zou overwegen als geen overeenstemming kon worden bereikt met werknemers, toeleveranciers en schuldeisers over het verlagen van de kosten. In juni gingen de piloten akkoord met een loonoffer, waardoor zij in totaal 347 miljoen euro minder gingen verdienen. US Airways heeft echter op korte termijn 900 miljoen dollar nodig om aflopende leningen ter waarde van 1,1 miljard dollar te kunnen aflossen.

Volgens US Airways is uitstel van betaling nodig om de voorwaarden te veranderen waaronder kredieten zijn verstrekt door onder meer toeleveranciers en de leasemaatschappijen waarvan de vliegtuigen worden gehuurd. Marktanalisten verwachten dat US Airways via een reorganisatie het personeelsbestand zal inkrimpen en het aantal vliegtuigen zal terugbrengen.