Twintigtal vissers wil stoppen

Een twintigtal Nederlandse vissers wil ermee ophouden. Eigenaren van grotere kotters zien op de Noordzee door vangstbeperkingen en stijgende kosten geen toekomst meer. Het ministerie van Landbouw en Visserij bevestigt dat er grote interesse is voor een saneringsregeling die de vissers de mogelijkheid geeft aan de wal verder te gaan. Die regeling voorziet in een vergoeding voor schepen die naar de sloop gaan en een uitstappremie voor oudere vissers. Eerder dit jaar lieten acht eigenaren weten te willen stoppen. Nu hebben vijftien vissersbazen belangstelling getoond. De regeling gold tot maart, maar het ministerie is bereid die te heropenen. Dat heeft het ministerie de visserbonden laten weten, aldus een woordvoerder. De nieuwe staatssecretaris Odink van Visserij zal de komende weken bekijken of daarvoor geld beschikbaar is.