`Spontane' ontruiming

Het Golden Wonder-complex in Zwolle ziet eruit alsof er een veldslag heeft gewoed. De toegang tot het bedrijfsterrein van de voormalige chipsfabriek is geblokkeerd met een gele zeecontainer, een boom kleurt zwart van de brandplekken en bijna geen enkele straatklinker ligt nog recht. Van het kantoorgebouw is niets meer over, alleen het fabriekspand staat deels nog overeind.

Het scheelde ook weinig of er was echt een veldslag geweest, zeggen de laatste bewoners van het complex, de krakers Dominik en Peter. Vorige week vluchtten zij halsoverkop naar een ander kraakpand in de stad. Uit angst voor bewoners van de naastgelegen Indische Buurt.

Een jaar lang tolereerde de wijk de krakers, maar vorig weekeinde escaleerde de situatie. Op 1 augustus, zo had de rechter bepaald, moest het terrein leeg zijn, zodat de eigenaar, een projectontwikkelaar, kon beginnen met de bouw van appartementen. De helft van de krakers negeerde de uitspraak. Aanvankelijk uit protest tegen het Zwolse woningbeleid, zegt Dominik. Later omdat ze niet meer naar buiten durfden, uit angst voor de buurt. De buurtbewoners wezen de krakers namelijk als eerste op de uitspraak van de rechter, en niet zachtzinnig. Op het terrein werd brand gesticht, stenen vlogen door de lucht en krakers werden met fysiek geweld bedreigd. De politie, zo zeggen de krakers, stond erbij en keek ernaar.

Een woordvoerder van de politie IJsselland ontkent dat er in Zwolle ongestraft voor eigen rechter is gespeeld. Er is niet ingegrepen omdat het om ,,kleine vergrijpen'' ging. De krakers houden vol dat er sprake was van een levensgevaarlijke situatie en hebben aangifte gedaan. Ze denken dat gemeente, projectontwikkelaar en buurt onder één hoedje hebben gespeeld, met als doel een `spontane' ontruiming zonder tussenkomst van de rechter.

De politie zou in het complot zitten omdat ze te bang was de broze relatie met de Indische Buurt op het spel te zetten. Het is een wijk waar 's zomers de tuinstoelen op straat worden gezet en in de deuropeningen flesjes bier staan. Een aantal jaren geleden liep een burenruzie hier dusdanig uit de hand dat de burgemeester een avondklok instelde en de ME eraan te pas kwam om de orde te herstellen.

De Indische Buurt wordt ten onrechte als een asociale wijk afgeschilderd, zeggen de bewoners. Het is juist een sociale wijk. Als je hier met iemand ruzie maakt, heb je met de hele wijk ruzie. En dat was nu net het probleem met de krakers, zegt bewoonster Ria den Hartog. De groep die bleef zitten waren geen echte krakers maar `feestkrakers' die alleen voor overlast zorgden. Het waren ook de krakers die begonnen met stenen gooien en `wie met een bal gooit, moet kunnen vangen', luidt een gezegde in de buurt.

Maar bovenal geldt: afspraak is afspraak. Als de rechter bepaalt dat het complex op 1 augustus leeg moet zijn, moet je er niet blijven zitten. Een jongen op een scooter vat het simpel samen: de krakers hadden de verkeerde buurt uitgekozen.

    • Martin Steenbeeke