Malaise scheepstransport drukt winst Vopak 30 pct

Havenconcern Vopak, gespecialiseerd in tankopslag en daarmee samenhangende logistieke diensten aan de olie- en chemie-industrie, heeft de winst de afgelopen zes maanden met 30 procent zien teruglopen naar 45,5 miljoen euro. De pijn voor het bedrijf zat de afgelopen periode vooral in de kust- en binnenvaart, transportsectoren die werden getroffen door de teruglopende economie.

Vopak had vooral het afgelopen kwartaal extra kosten die, hoewel de vraag naar tankopslag goed op peil is gebleven, niet werden goedgemaakt door extra inkomsten. Vopak werkt op zijn 75 opslagterminals in 26 landen voor het merendeel met langjarige contracten met de olie- en chemie-industrie zodat de inkomsten in deze sector redelijk stabiel blijven – zelfs bij een neergaande economie. De omzet daalde slechts 1,9 procent naar 403,1 miljoen euro.

Zelfs de oplopende spanning in het Midden-Oosten heeft weinig invloed op de inkomsten van Vopak. ,,Want de olieopslagtanks in de Rotterdamse haven zitten wat betreft een oliebuffer ook nu al vol'', zegt Vopak-topman C. van den Driest. Vopak verwacht de tweede helft van dit jaar een resultaat voor buitengewone lasten dat minimaal gelijk zal zijn aan het resultaat in het eerste halfjaar. Wel kan de winst onder druk komen te staan door tegenvallende beleggingen van de pensioenfondsen van het bedrijf, die later dit jaar tot aanvullende lasten kunnen leiden.

Een maand geleden zijn de chemieactiviteiten van Vopak afgesplitst onder de naam Univar. Van den Driest is de nieuwe topman van Vopak-tankopslag, zoals hij dat tweeënhalf jaar geleden ook was bij het in tankopslag gespecialiseerde Van Ommeren voordat dit bedrijf na een fusie met Pakhoed opging in Vopak. Die fusie heeft Vopak wat de tankopslag betreft veel geld gekost. ,,Er is in de tankopslag nogal wat veranderd sinds ik bij Van Ommeren zat'', zegt Van den Driest. ,,Er zijn sinds mijn Van Ommeren-tijd veel goede mensen verdwenen in de tankopslag en we hebben weinig speelruimte om te investeren op korte termijn. Dat was bij Van Ommeren wel anders.''

Van den Driest wil de komende tijd vooral de rust terugbrengen bij Vopak, waar de afsplitsing van de divisie chemische distributie tot verhitte discussies leidde onder een deel van de aandeelhouders. De kosten van afsplitsing van 34 miljoen euro werden grotendeels gecompenseerd door valutawinsten.

Volgens Van den Driest is de inkomstenstroom bij Vopak voldoende om de groeiambities waar te maken. Met name in China ziet hij de komende jaren grote mogelijkheden in de tankopslag. ,,Wat dat betreft zie ik Vopak als een ongeslepen diamant waar ik graag een mooi juweel van wil maken.''