Indonesië kiest leiders in 2004 direct

Het Volkscongres van Indonesië heeft gisteren ingestemd met enkele grondwetswijzingen die het land op weg moeten helpen naar een volwassen democratie. Een daarvan is de rechtstreekse verkiezing van 's lands hoogste leiders.

Niet langer zal dit hoogste politieke orgaan de president en vice-president kiezen, maar het volk voor het eerst in 2004. Hetzelfde geldt voor het Volkscongres dat niet langer benoemde leden, maar louter gekozenen afgevaardigden zal bevatten.

Volgens Hadar Gumay, een van de leiders van een groep belangenorganisaties, de Coalitie voor een Nieuwe Constitutie, is met de rechtstreekse presidentsverkiezingen één van de belangrijkste wensen van het volk ingelost. ,,Dat wil, na de ervaring van 1999, zijn staatshoofd zonder politieke interventie kiezen.'' Hadar refereert daarmee aan de parlementsverkiezingen van dat jaar toen de grote winnaar ervan, Megawati Soekarnoputri, door het Volkscongres werd gepasseerd en Abdurrahman Wahid president werd. Het Congres schoof hem een jaar geleden echter weer opzij ten faveure van Megawati.

Een kleine minderheid van het Congres bepleitte om voor alle moslims in Indonesië voortaan verplicht de shari'a, de islamitische wetgeving, te laten gelden. Het voorstel werd na langdurige beraadslagingen verworpen. Ook alternatieve teksten die zouden benadrukken dat de islam het dominante geloof is in Indonesië, haalden het niet. Grondwetsartikel 29, `de staat garandeert elke burger zijn eigen religie te volgen', bleef ongewijzigd.

Het Volkscongres zou tien dagen vergaderen, maar ging een dag langer door, mede als gevolg van discussie of het woord `pribumi' zou moeten staan in de economische aanbevelingen van het Volkscongres aan de regering. Het woord betekent grofweg `inheems' met `non-pribumi' als tegenpool. Het begrippenpaar stamt uit de tijd van de voormalige dictator Soeharto, vooral om de economisch sterke Chinese (niet-inheemse) minderheid achter te stellen ten opzichte van `inheemse' Indonesiërs. Het onderscheid is nu uit de aanbevelingen verdwenen, nadat het Congres vaststelde dat dit een `racistische referentie' zou zijn, die het economische herstel van het land alleen maar zou bemoeilijken.

Het hoogste politieke orgaan van Indonesië besloot verder in de grondwet vast te leggen dat minstens eenvijfde van de nationale begroting aan onderwijs zal worden besteed.