Banken willen soepelere regels over prospectus

De Europese Federatie van Banken (FBE) heeft kritiek op het nieuwe voorstel van Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) over een uniforme prospectus in de Europese Unie voor bedrijven die naar de beurs gaan of kapitaal willen aantrekken door nieuwe aandelen te verkopen. Zo'n `Europees paspoort' moet het vanaf 2003 gemakkelijker en goedkoper maken in de hele Europese Unie kapitaal aan te trekken, omdat slechts goedkeuring in één lidstaat is vereist. Volgens de bankenfederatie moeten bedrijven meer vrijheid krijgen om te kiezen bij welke nationale autoriteit zij de aanvraag tot goedkeuring van het prospectus indienen. De bankenfederatie vreest dat in sommige landen door gebrek aan ervaring onvoldoende competentie aanwezig is, waardoor vertraging ontstaat.

Volgens het voorstel van de Europese Commissie moeten bedrijven voor een prospectus goedkeuring aanvragen in de eigen EU-lidstaat. De bankenfederatie wil dat bedrijven de keuze krijgen uit de lidstaat waar het bedrijf statutair is gevestigd, de lidstaat waar de uitgifte van de effecten plaatsvindt en de lidstaat waar de effecten op de markt zullen worden verhandeld. Dit komt overeen met wat het Europees Parlement had voorgesteld.

In een verklaring spreekt de bankenfederatie van problemen waar ,,fundamentele oplossingen'' voor moeten komen. De Europese Commissie geeft alleen volledige keuzevrijheid bij de uitgifte van obligaties met een nominale waarde hoger dan 50.000 euro. Ook mogen aanvragers naar een andere lidstaat uitwijken, indien er binnen vijftien dagen geen antwoord is. De kwestie ligt bij lidstaten gevoelig, omdat zij hechten aan de soevereiniteit van hun eigen financiële autoriteiten.

,,Het zal op deze manier niet werken'', zegt Wim Mijs die voorzitter is van het Financiële Marktencomité van de bankenfederatie FBE. Mijs: ,,Nu kan een Spaans bedrijf dat eurobonds wil uitgeven nog naar Londen of Luxemburg. Dat gaat snel en efficiënt. Je moet erkennen dat daar bij de toezichthouders bepaalde specialiteiten bestaan.'' Hij vindt het ,,onlogisch'' dat zo'n bedrijf volgens het voorstel pas na vijftien dagen kan uitwijken, als antwoord uitblijft.

Mijs, die werkt bij ABN Amro, wijst er ook op dat veel institutionele beleggers liefst kleine coupures obligaties kopen, zodat de tegemoetkoming van de Commissie om keuzevrijheid te geven bij nominale waardes boven 50.000 euro weinig effect sorteert. Hij onderstreept overigens dat de FBE en de Commissie hetzelfde doel nastreven: goedkoper en gemakkelijker kapitaal aantrekken in de hele EU. Mijs heeft ,,goede hoop'' dat het Commissievoorstel dit najaar door lidstaten en Europarlement alsnog in voor de banken gunstige zin wordt geamendeerd.

De Europese Commissie komt in haar voorstel kleine en startende ondernemers tegemoet door bij kapitaaluitgiftes onder de 2,5 miljoen euro per jaar geen prospectus en daarboven een `lichtere' prospectus te eisen.