`Acht bouwers verdelen werk op Schiphol'

Alle grote werken op de luchthaven Schiphol zijn verdeeld tussen acht grote Nederlandse aannemers die onderling prijsafspraken hadden gemaakt. Deze `Schiphol-acht' verdeelden de miljoenen kostende projecten op de luchthaven onder elkaar.

Dat beschrijft Cok Bos in het boek Bouwfraude dat vanmorgen is gepresenteerd in het Haagse hotel Des Indes. Cok is een broer van Ad Bos, de ex-directeur van aannemer Koop Tjuchem in Groningen die een schaduwboekhouding als bewijs voor de frauduleuze praktijken aan het openbaar ministerie heeft overhandigd. Delen van die boekhouding zijn ook via diverse media (televisie, kranten) gepubliceerd.

Het eerste exemplaar van Bouwfraude zou worden overhandigd aan Kamerlid Kant (SP) maar die heeft er volgens de uitgever op het laatste ogenblik van afgezien. ,,Niemand wil blijkbaar zijn vingers branden aan deze zaak'', aldus T. van Poelgeest van uitgeverij Strengholt. ,,We zijn nooit van plan geweest om naar de presentatie te gaan'', zegt een medewerker van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Ze wijst er op dat de SP zitting heeft genomen in de parlementaire enquêtecommissie die de bouwfraude onderzoekt. De openbare verhoren in dit onderzoek beginnen over tien dagen.

De onderwijzer Cok Bos was vanaf het begin betrokken bij de actie van zijn broer en baseert het boek geheel op diens informatie. ,,Heel Nederland moet weten wat er gebeurt, iedereen betaalt er immers aan mee'',zie hij vanmorgen. Zijn broer stelde de schaduwboekhouding na zijn ontslag bij Koop ten slotte ter beschikking van het OM.

Bij de fraude rond Schiphol draait het volgens Cok Bos aanvankelijk om de aannemingsbedrijven Ballast Nedam, HBG, KWS en Vermeer, de zogenoemde `huisaannemers' van de luchthaven. Deze vier gunden elkaar onderling het werk, maar dreven ook de prijs op. ,,Later kregen ook Heijmans, Koop, NBM en Ooms een voet tussen de deur en ging de club als achttal verder'', schrijft Bos.

Terwijl ze andere aannemers buiten de deur hielden, zorgden ze er samen voor dat een van hen de opdracht binnensleepte. De steunbedragen van de `verliezende' zeven werden dan later wel weer verrekend. Volgens Bos hebben de aannemers, op een totaalbedrag van 55 miljoen euro voor vijf grote klussen op de luchthaven, meer dan twee miljoen euro onderling verdeeld.

Bij de aanleg van een kerosineleiding werd zo 400.000 euro verdeeld onder de bedrijven die er niks voor deden. In boek staat ook een voorbeeld hoe een ambtenaar van Rijkswaterstaat wordt omgekocht met dure golfreisjes en bezoek aan een seksclub.