`Veel aanvragen subsidie abuis'

Het grote aantal nieuwe aanvragen voor huursubsidie dat bij het ministerie van VROM is binnengekomen, is voor een deel veroorzaakt doordat mensen ten onrechte een verzoek hebben ingediend. Ook hebben vermoedelijk veel huurders per abuis een dubbele aanvraag ingediend. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie gisteren verklaard. Eerder deze week bleek dat 140.000 nieuwe aanvragen voor huursubsidie zijn gedaan, 100.000 meer dan het ministerie had verwacht. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen zouden komen, heeft minister Kamp een voorschot in het vooruitzicht gesteld. Het ministerie heeft een onderzoek ingesteld.