vaccin

In `Virus op recept' (W&O;, 27 juli) staat te lezen: `In Noord- en Zuid-Amerika, waar het Sabinvaccin wordt gebruikt, is polio officieel uitgeroeid, maar soms krijgt er nog een kind `slappe verlamming' door het vaccin. Ik wil erop wijzen dat vanaf 1 januari 2000 in de Verenigde Staten het Salkvaccin is ingevoerd. In tegenstelling tot wat in het artikel staat krijgt dus geen enkel kind in dit land na vaccinatie nog een slappe verlamming. Ik schat, dat door de verandering in de vaccin-keuze tot nu toe in de Verenigde Staten 20 tot 30 verlammingen zijn voorkomen.