Toeritfile

Hoe ontstaan nu eigenlijk files bij toeritten van autosnelwegen (`Altijd vast', W&O; 29 juni)? Het mechanisme is iets ingewikkelder dan dat er meer verkeer op de autosnelweg komt dan er verwerkt kan worden. De capaciteit, het maximale aantal voertuigen dat per uur over een autosnelweg kan rijden, is niet onder alle omstandigheden constant. Juist als er (te) veel verkeer rijdt kan de maximale doorstroming verlaagd worden doordat er congestie ontstaat: verkeer gaat langzamer rijden en onder die omstandigheden kan de capaciteit niet gehaald worden.

Bij een toerit gaan de automobilisten dringen: ze kruipen tussen twee auto's op de autosnelweg in, zelfs als er maar nauwelijks ruimte is. Dan wordt er een paar honderd meter dicht op elkaar gereden. Daarna ontspannen de binnengedrongen automobilisten en nemen wat meer ruimte tot hun voorganger. Daardoor is er geen ruimte meer op de weg en moet het verkeer inhouden. Dan ontstaat de file die al vlug terugslaat tot de toerit.

De oplossing ligt voor de hand: zorg ervoor dat er niet zoveel auto's de kans krijgen om zich op de autosnelweg in te dringen, dan blijft het verkeer rijden en blijft de capaciteit zo groot mogelijk. Dat is toeritdosering. Het zorgt ervoor dat de terugval van de capaciteit met een paar procent achterwege blijft.