Reed Elsevier is overnames voorbij

Reed Elsevier straalt vertrouwen uit. De optimistische toon van de Nederlands-Britse uitgever wordt waarschijnlijk mede gedragen door de wetenschap dat het concern een reputatie van goed ondernemingsbestuur heeft opgebouwd. Maar als de recente overnames niet worden meegeteld, ziet de organische groei van Reed Elsevier er in het eerste halfjaar van 2002 eerder veerkachtig dan sprankelend uit.

De divisies voor wetenschappelijke en medische uitgaven, evenals de juridische uitgeverij, vertonen derespectabele eencijferige omzetgroei die je van zulke defensief ingestelde bedrijfsonderdelen mag verwachten. Reed Elsevier stelt beleggers gerust door erop te wijzen dat de seizoensgebondenheid van de schoolboekenverkoop betekent dat de educatieve uitgeverij een goed jaar staat te wachten, ondanks de schamele omzetgroei van 1 procent tot op heden.

De omzetdaling van 20 procent bij de zakelijke uitgeverij van Reed Elsevier hoeft geen verbazing te wekken, gezien de toestand op de advertentiemarkt.

Maar het concern weet dat het er allemaal niet makkelijker op is geworden. De activiteitenportefeuille is vrijwel compleet. Dat betekent dat organische groei voorop staat. Een blik op de balans van Reed Elsevier maakt duidelijk dat het einde van het overnametijdperk onvermijdelijk in zicht komt.

Het concern had op 30 juni een nettoschuld van 3,3 miljard pond, ongeveer 2,5 maal de verwachte winst vóór rente en belastingen dit jaar. Veel meer schuld kan het zich niet veroorloven. De bewegingsruimte is beperkt, gezien het feit dat tweederde van de leningen dit jaar geherfinancierd moeten worden. Het is voor Reed Elsevier in de huidige omstandigheden niet eenvoudig aan nog meer kredieten te komen, hoe aantrekkelijk eventuele nieuwe aanwinsten er ook uit mogen zien. Het concern wordt genoemd als mogelijke kandidaat om voor 1 miljard euro de technische uitgeverij BertelsmannSpringer van Bertelsmann over te nemen. Die prijs is uiteraard veel te hoog. Maar zelfs een realistischer bedrag zou voor Reed Elsevier een lastige opgave zijn.

Wellicht kan het concern van zijn goede naam onder beleggers gebruik maken om het benodigde geld binnen te halen via een claim-emissie. Maar het door het beleggingsfonds Cinven aangevoerde veld van vermogensbeheerders lijkt voorlopig aan de winnende hand.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Paul Raynes