Onafhankelijke rechter 2

Het artikel van Kelk kan heel kort worden samengevat als volgt: Volgens de leer van de trias politica moet een rechter objectief en onafhankelijk zijn, dus is hij dat ook. Nooit van klassejustitie gehoord? Ik herinner me hoe verbluft ik was toen linkse activisten slangen bij benzinepompen doorsneden en toch vrijgesproken werden. Het is trouwens onredelijk, van een rechter te vergen dat hij helemaal geen eigen interpretatie van goed en kwaad mag hebben, maar domweg de letter van de wet moet volgen.

De aanhang van Pim Fortuyn ergerde zich wild aan de toestroom van illegalen. Moet nu een rechter die zich actief inzette voor die instroom, over de moordenaar oordelen?

Wat heeft de juridische wereld zich soms ver vervreemd van de mensen van wie ze het welzijn moeten verdedigen. En heeft die rechter ooit publiekelijk afstand genomen van die activiteiten of staat hij er nog steeds achter?

Gelukkig zijn er ook andere signalen. Ook mevrouw Sorgdrager verbaast zich over de keuze van de rechter en merkt in Trouw (8 augustus) op dat er wel meer rekening had mogen worden gehouden met de stemming onder de aanhang van wijlen Pim Fortuyn.