Onafhankelijke rechter 1

In zijn artikel over de selectieprocedure bij de aanwijzing van rechters voor een bepaalde zaak, i.c. Volkert van der G., zegt C. Kelk (NRC Handelsblad, 8 augustus) met nogal wat omhaal van woorden dat deze in wezen berust op wie aan de beurt is volgens het interne rooster van de bewuste rechtbank. Geen enkele selectie dus. De onafhankelijkheid van een rechter wordt slechts gewaarborgd door de door Kelk gekenschetste `secure en veelomvattende selectieprocedure' bij de benoeming in het ambt, door de scheiding van machten trias politica en door het verschoningsrecht. Het laatste is een gewetenszaak van de individuele rechter en geen selectiecriterium. De onafhankelijkheid van de rechter wordt in feite door Kelk op categorische wijze gegarandeerd: de rechtspraak is onafhankelijk dus de rechter is onafhankelijk, terwijl de interne selectie zwak is.