Ledengroei bij CDA, PvdA, D66

CDA, D66 en PvdA hebben de afgelopen maanden ledenwinst geboekt. De christen-democraten schreven sinds begin dit jaar drieduizend nieuwe leden in, de PvdA verwelkomde sinds de voor de partij rampzalig verlopen Tweede-Kamerverkiezingen ruim tweeduizend nieuwelingen. Ook D66 claimt ledenwinst al kon de partij gisteren geen cijfers overleggen. De aanwas bij CDA en PvdA weegt ruimschoots op tegen het aantal opzeggers. De gevestigde partijen zijn de laatste jaren alleen maar gewend leden te verliezen.

Met tachtigduizend leden heeft het CDA de grootste aanhang van de Nederlandse politieke partijen. De campagne om nieuwe leden te werven kostte het CDA 80.000 euro. Werving is gezien het vergrijsde ledenbestand volgens directeur M. Stolk noodzakelijk. ,,Omdat er dit jaar tweeduizend leden zijn uitgeschreven, staat de netto winst momenteel rond de duizend. Dat is heel lang niet gebeurd.''

PvdA taxeert de netto winst op 1.500. Begin dit jaar stond de teller op 57.374 leden. Na het reces neemt de oppositiepartij een besluit over een eventuele nieuwe campagne om het ledental verder op te voeren.

De grote politieke partijen hebben jaren achtereen leden verloren. Begin dit jaar maakten CDA, PvdA en VVD verliescijfers van tenminste duizend leden bekend. Kleinere partijen als de SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie noteerden toen juist winst.

(ANP)