kleine klapekster

Bij het artikel over het verdwijnen van de klapekster uit Nederland (W&O;, 4 juli) is de verkeerde vogel afgebeeld. De afbeelding geeft niet de Klapekster, Lanius exubitor, maar de Kleine Klapekster (of wel Kleine Grijze Klauwier), Lanius minor. De Klapekster is herkenbaar aan een witte wenkbrauwstreep! De Kleine Klapekster heeft nooit in Nederland gebroed en is alleen hier een zeer zeldzame dwaalgast.

    • Jan-Hendrik Becking