Bouwfraude ambtenaren onderzocht

De inspectie van het ministerie van VROM en de Rijksrecherche doen onderzoek naar fraude bij de Rijksgebouwendienst. Dat heeft het ministerie van VROM bevestigd.

Ambtenaren zouden betrokken zijn geweest bij het maken van verboden prijsafspraken met bouwondernemers.

Aanleiding tot het onderzoek is een anonieme brief die het toenmalige Kamerlid Leers (CDA) eind vorig jaar doorspeelde aan minister Pronk, die op zijn beurt de recherche inschakelde. ,,We nemen alles serieus als het om bouwfraude-zaken gaat'', zegt een woordvoerder van VROM.

In de anonieme brief worden geen namen genoemd. Er wordt in beschreven dat ambtenaren zouden meewerken aan de zogeheten opzetgelden bij aanbestedingen. Bij deze verboden praktijk drijven aannemers de prijs op en wordt de ,,opzet'' verdeeld onder aannemers die wel inschreven, maar de opdracht niet kregen. Het onderzoek van de recherche bij de Rijksgebouwendienst heeft tot dusver niet geleid tot ontslagen of het op non-actief stellen van ambtenaren, zo bevestigt de woordvoerder van het ministerie.

Toen de Tweede Kamer in januari besloot tot het instellen van de parlementaire enquête, had het ministerie van VROM melding gemaakt van één geval van corrumptief gedrag. Bij de rijksoverheid is het naast de Rijksgebouwendienst vooral Rijkswaterstaat dat zich bezighoudt met grote aanbestedingen.

In november 2001 kwam oud-medewerker Bos van het bouwbedrijf Koop Tjuchem naar buiten met een schaduwboekhouding waaruit zou blijken dat de grote bedrijven in Nederland al jaren ongeoorloofde prijsafspraken maken en zelfs gemaakte winsten onderling verdelen. Dit vormde voor de Tweede Kamer de aanleiding om een parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid in te stellen. De verhoren van deze commissie beginnen op 22 augustus.

Volgens de Volkskrant van vandaag blijkt uit de boekhouding van Koop Tjuchem ook dat de grote Nederlandse aannemers illegale prijsafspraken hebben gemaakt bij de uitbreiding van de luchthaven Schiphol. Het zou gaan om miljoenenprojecten als de D-Pier en de Kaagbaan. Ook over grote infrastructurele projecten rond de luchthaven, zoals de rijksweg A5, zouden door de aannemers afspraken zijn gemaakt.

Het betreffende bouwkartel stond aanvankelijk bekend als de `Schipholclub' en later als de `Schiphol Acht'. Deelnemers waren de bouwbedrijven BAM NMB, Ballast Nedam, Dura Vermeer, HBG, Heijmans, Koop Tjuchem, KWS en Ooms. De acht zouden onderling voor honderden miljoenen euro's aan opdrachten hebben verdeeld, aldus de Volkskrant.